Show simple item record

dc.contributor.advisorMorskogen, Tor Arne
dc.contributor.authorBerntsen, Ingrid
dc.date.accessioned2017-03-22T11:35:05Z
dc.date.available2017-03-22T11:35:05Z
dc.date.issued2016-11-15
dc.description.abstractOppgaven ser på beslutningsprosessen om ny organisasjonsstruktur ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Tromsø, årene 2011 til 2013. Graham T. Allisons (1969) måte å undersøke en beslutning på gjennom ulike perspektiv, er tilpasset og brukt i oppgavens undersøkelse. Det undersøkes, ved hjelp av dokumenter og en intervjuundersøkelse, hvordan beslutningsprosessen kan forstås sett i lys av beslutningsmodellene rasjonelle beslutninger, byråkratisk politikk og organisert anarki (Allison, 1969; Cohen, March & Olsen, 1972). Universitetsbiblioteket (UB) valgte å endre organisasjonsstrukturen fra byggbasert til funksjonsbasert struktur. Dette ble gjort med basis i en prosess- og organisasjonsgjennomgang ved UB, hvor det ble sett på arbeidsprosesser og organiseringa av arbeidsoppgaver. Målet var å gi brukerne et bibliotektilbud med moderne og tidsriktige tjenester. Undersøkelsen viser at de rasjonelle kjennetegnene var de tydeligste. Beslutningsforløpet var rasjonelt og styrt. Deltakerne i beslutningsfasen hadde særinteresser, et tegn på den byråkratiske modellen, men de føyde seg for et vedtak som ivaretok en helhet. Tidspunktet påvirket også, en bestemmelse måtte tas ut i fra det deltakerne hadde fått av innsikt av hverandre og av andre i omgivelsene. Timing er et kjennetegn på modellen organisert anarki. Beslutningsprosessen har kjennetegn på alle de valgte beslutningsmodellene. Dette viser at ingen av de tre beslutningsteoretiske perspektivene alene gir en helhetlig forståelse av vedtaket om endringa av organisasjonsstrukturen ved UB. Perspektivene utfyller hverandre.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10828
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleProsess- og organisasjonsgjennomgangen ved UiT Universitetsbiblioteket. En beslutningsteoretisk undersøkelse av vedtaket om ny organisasjonsstrukturen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)