Show simple item record

dc.contributor.advisorMikalsen, Knut H
dc.contributor.authorJohnsen, Pål Jentoft
dc.date.accessioned2017-03-22T13:30:28Z
dc.date.available2017-03-22T13:30:28Z
dc.date.issued2016-11-15
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan ledere i kommunal sektor forholder seg til sin kommunes verdiforankringer i sitt lederskap. Problemstillingen til denne studien er: På hvilken måte benytter ledere i kommunal sektor verdigrunnlaget/verdiordene i egen kommune i sitt lederskap, og hvordan gjenkjennes verdigrunnlaget i sentrale dokumenter hos kommunen? Studien viser at det er ulik kunnskap hos ledere om kommunens sentrale verdiord og verdiforankringene hos ledere er benyttet ulikt i lederskapet. Det kan synes som om ledere bør ha en bedre refleksjon og at verdiformidlingen hos organisasjonene bør befestes ytterligere i organisasjonens ledere. Ved gjennomgang av sentrale dokumenter framkommer det gode intensjoner i kommunene knyttet til bruk av verdiord og verdigrunnlag. I dokumenter som virksomhetsplan og budsjett- og økonomiplan fremkommer verdiforankringene i kommunene lite eller er fraværende. Ledere uttrykker at de er for dårlige til å implementere kommunens verdigrunnlag i strategiske dokumenter og andre sentrale dokumenter i sin virksomhet. Utfra studien kan man ikke se tydelige tendenser til at lederne benytter verdigrunnlaget i forhold til motivasjon, kvalitetsarbeid og resultat. Ved mer tid til refleksjon over kommunens verdigrunnlag vil ledere kunne nyttiggjøre seg av verdiene til fordel for sitt lederskap og kommunens helhetlige verdiforankring.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10837
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectOffentlig administrasjonen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectverdigrunnlagen_US
dc.subjectkommunale ledereen_US
dc.subjectlederskapen_US
dc.subjectverdieren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.titleLederskap og verdier. Hvordan kommunale ledere bruker kommunens verdigrunnlag som et styringsverktøy.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)