Show simple item record

dc.contributor.advisorBorge, Baard Herman
dc.contributor.authorNakken, Frode
dc.date.accessioned2017-04-06T13:07:12Z
dc.date.available2017-04-06T13:07:12Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er øyeblikksbeslutninger tatt i strid. Beslutningsteori er benyttet for å gi et ebdre innblikk i hvordan beslutninger tas. Målet med oppgaven er å undersøke hva som karakteriserer øyeblikksbeslutninger tatt i strid. Hovedteoriene som er brukt i denne oppgaven er trekkgjenkjenningsmodellen til Gary Klein og Mica Endsleys teori om situasjonsbevissthetens rolle i beslutningstaking. Oppgaven har en kvalitativ tilnærming. Som metode for innsamling av data det benyttet dybdeintervjuer med et utvalg på fem respondenter. Respondentene beskriver deres opplevelse av ulike situasjoner hvor de har tatt øyeblikksbeslutninger i strid. Respondentene beskriver at de tar beslutninger som faller under naturalistisk beslutningstaking, og som følger trekkgjenkjenningsmodellen. Videre forklarer respondentene om betydningen av situasjonsbevissthet for beslutningstaking. Erfaring, riktig trening og forberedelse er også viktige elementer som har satt respondentene i stand til å ta gode øyeblikksbeslutninger i strid. Funn i oppgaven viser viktigheten av at trening som legges opp må være realistisk, ikke være skriptet, og treningen må legges opp på en slik måte at beslutningstakeren må ta beslutninger raskt. Under trening må det stimuleres til å ta avgjørelser selv om man ikke har all informasjon tilgjengelig. Videre må treningen skje i et miljø som tillater at beslutningstakeren gjør feil. For å gjøre beslutningstakeren best mulig i stand til å ta øyeblikksbeslutninger må det også være en stor bredde i de ulike situasjonene og scenarioene som beslutningstakeren står overfor, for å kunne kjenne igjen trekk eller mønster fra disse situasjonene når beslutningstakeren kommer opp i en øyeblikksbeslutningssituasjon i strid. Militære enheter som forbereder sine beslutningstakere på denne måten, vil etter alt å dømme ha en større sjanse til å lykkes når de må ta øyeblikksbeslutninger i strid.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10933
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMLEMO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.titleØyeblikksbeslutninger i strid. Hva karakteriserer øyeblikksbeslutninger tatt i strid?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)