Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Trude Høgvold
dc.contributor.authorKaspersen, Merete
dc.date.accessioned2017-04-06T13:18:18Z
dc.date.available2017-04-06T13:18:18Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractSammendrag Amedia kundesenter AS sitt fremtidsbilde har økt fokus på kunnskap og kompetanse for å imøtekomme de digitale utfordringene i media bransjen. Samtidig som det stilles større krav til økt kompetanse blant medarbeidere i kundesenter, stilles det også krav til effektivitet som innebærer å håndtere flest mulig kundehenvendelser på telefon i løpet av en dag. Med dette som bakteppe ønsket jeg å undersøke hvilke muligheter som finnes i kundesenter for læring, og hva kundekonsulentene selv tenker om kundesenter som læringsarena. Problemstillingen ble følgende. Hva mener kundekonsulentene er de viktigste forutsetninger for læring i kundesenter. Problemstillingen ble utarbeidet med ønske om å undersøke hva som regnes som en god læringsarena, og hvordan tilrettelegge for læring i kundesenter. Undersøkelsen er gjennomført ved å intervjue fokusgrupper bestående av kundekonsulenter og teamledere i Amedia kundesenter avdeling Tromsø og Drammen. Undersøkelsen viser utfordringer knyttet til å kombinere læring og kjerneaktiviteten, der strukturelle rammer legger føringer for læring i kundesenter. Tid og rom, struktur på informasjonsflyt og ledelse med fokus på læring, kjennetegnes som viktige forutsetninger for å tilrettelegge for læring i kundesenter. For å utvikle en god læringskultur må læringsmål etableres på et strategisk nivå som forankres ned til individet. Bakgrunn for oppgaven var å studere uformell læring i praksisfellesskap, men med utfordringer knyttet til kundesenter som kontekst presser det frem et behov for å tilrettelegge for flere formelle læringsaktiviteter som støtter opp under og anerkjenner uformell læring i kundesenter.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10936
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMLEMO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.titleKompetanseledelse. Hva mener kundekonsulentene er de viktigste forutsetninger for læring i kundesenter?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)