Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTillberg, Anders
dc.contributor.authorEriksen, Lise Lillevåg
dc.contributor.authorReierth, Maren
dc.contributor.authorBørseth, Magnus
dc.date.accessioned2017-04-26T11:40:22Z
dc.date.available2017-04-26T11:40:22Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.description.abstractAbstrakt Målsetning: Målsettingen er å undersøke hvor godt pasienter som har fått behandling med implantatforankret dekkprotese i underkjeven er informert i forhold til behandlingsforløp og tidsperspektiv, mulige komplikasjoner og hvilken egeninnsats som kreves i forhold til hygiene i ettertid. Material og Metode: Data ble samlet inn ved hjelp av et selvrapporterende spørreskjema. Spørreundersøkelsen består av 21 spørsmål med svaralternativ. Utvalget var de 24 pasienter som i perioden 01.01.2014 - 01.06.2015 mottok behandling med implantatforankret dekkprotese i underkjeven ved TkNN/protetikk. Resultater: Av de 24 som fikk tilsendt spørreundersøkelsen valgte 20 (83%) å delta. Av disse tilhørte 10 pasienter gruppe C og 10 pasienter gruppe F. Tre fjerdedeler av deltakerne var fornøyde med sin tannimplantatbehandling til tross for at halvparten opplevde implantatinnsetting som ubehagelig og 40% svarte at de ikke ville gjentatt behandlingen. De som hadde vært lengst tannløs var minst fornøyd med resultatet, mens pasienter med kortvarig tannløshet var fornøyde. En tredjedel opplever renhold av to enkle implantater som vanskelig. En del av svarene til enkelte spørsmål indikerer en brist mellom informasjon pasientene mottar og hva de faktisk sitter igjen med. En tredjedel av pasientene svarer at de ikke var fornøyd med informasjonen som ble gitt før og etter operasjonen. Konklusjon: Resultatene fra denne studie viser behovet for en forbedring av informasjon som omhandler tannimplantatbehandlinger ved TkNN/Protetikk. Informasjonen bør ses over og forbedres, noe som kan betraktes som et ledd i et kvalitetsutviklingsarbeid. En kvalitativ studie ville kunne belyse disse deltakernes meninger i et dypere perspektiv, hvilket kan gi pasientene som behandles med tannimplantater en positiv erfaring med hensyn til behandlingsopplevelse, resultat, informasjon, egenomsorg, behandlingsalternativ og forventning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10959
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDODO-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830::Protetikk og bitt funksjon: 832en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830::Prothetics and dental occlusion function: 832en_US
dc.titleImplantatforankret dekkprotese i underkjeven. Pasientens opplevelse av behandling og behandlingsforløpen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)