Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNesset, Tore
dc.contributor.authorJakobsen, Svetlana P.
dc.date.accessioned2017-05-05T05:45:18Z
dc.date.available2017-05-05T05:45:18Z
dc.date.issued2016-05-13
dc.description.abstractRussisk gerundium (деепричастие) er en særegen verbal form som ikke har noe sidestykke i det norske språk. Når man oversetter tekster fra russisk, må man omformulere gerundier slik at oversettelsen blir ekvivalent. Dette vil si at man, foruten om det leksikalske og stilistiske, også må kunne ved hjelp av morfologiske former og syntaktiske konstruksjoner som finnes i målspråket (norsk), overføre den grammatiske betydningen/funksjon som gerundier har i den opprinnelige russiske teksten. I oversettelsesteori kalles slike omformuleringer for grammatiske transformasjoner. Det foreliggende studiet er basert på analyse av norske oversettelser av russiske skjønnlitterære tekster. Målet er å kartlegge grammatiske transformasjoner som brukes ved oversettelse av russiske gerundier. Men først er det nødvendig å finne ut hvilke grammatiske betydninger/funksjoner gerundier kan ha, hva som må overføres til målspråket, slik at oversettelsen blir ekvivalent, eller likeverdig. Dette blir drøftet i Kap. 2, hvor det konkluderes med at tempus ikke alltid er relevant i forhold til gerundier. Derimot har aspekt muligens større betydning enn tidligere antatt. Dessuten kan gerundier utrykke logiske sammenhenger som ikke kommer til utrykk morfologisk, men underforstås i en konkret kontekst. Med dette som bakgrunn blir ulike grammatiske transformasjoner analysert og vurdert i Kap. 3. Likeledes blir noen uheldige oversettelser av gerundium drøftet i Kap. 4 med begrunnelse for hvorfor de er uheldige/feil og med egne forslag til oversettelse. Med tanke på å finne ytterlige måter for å oversette gerundier til norsk og for å gjøre analysen av grammatiske transformasjoner mer utfyllende, blir det i Kap. 5 analysert russiske oversettelser av norske skjønnlitterære tekster med fokus på norske konstruksjoner som ved oversetting blir omformulert ved hjelp av russiske gerundier. Resultatene av dette studiet kan brukes i undervisning av norske og russiske språkstudenter, særlig av de som har valgt å bli oversettere. Det foreliggende arbeidet kan også være av interesse for profesjonelle oversettere. Грамматические трансформации, деепричастие, таксис, аспектуальность russisk gerundium, aspekt, oversette gerundieren_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10989
dc.language.isorusen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDRUS-3910
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Russisk språk: 028en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Russian language: 028en_US
dc.titleGrammatiske transformasjoner av russiske gerundier ved oversetting til norsken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel