Show simple item record

dc.contributor.advisorRørnes, Karin
dc.contributor.authorSimonsen, Christina
dc.date.accessioned2017-05-12T05:39:41Z
dc.date.available2017-05-12T05:39:41Z
dc.date.issued2016-11-14
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke fritidsklubben som arena for mobbing, eller som mobbefri arena. Flere foreldre har gitt tilbakemelding til en fritidsklubb at deres barn opplever mobbing og krenkelser på skolen, men ikke på fritidsklubben. Dette til tross for at de samme barna oppholder seg på begge arenaene. Studien tar sikte på å belyse synspunktene til en av de ansatte i fritidsklubben. I oppgavens teorigrunnlag vil forskning og faglitteratur på temaet mobbing presenteres. Her vil det belyses hva vi vet om mobbing og forstår av begrepet. Forebygging av mobbing vil spille en sentral rolle i denne studien. Her vil ulike faktorer som er viktig i forebyggingsprosessen bli trukket frem. Sosial kompetanse, lederskap, relasjonskompetanse og samarbeid er noen av de faktorene som blir ansett som relevant. Metoden som er benyttet i dette prosjektet er kvalitativ metode. Under innhenting av data ble det brukt et semistrukturert intervju. Utvalget bestod av en ansatt fra fritidsklubben. Intervjupersonen redegjorde for bakgrunnen og historien bak prosjektet i tillegg til å svare på spørsmål om blant annet mobbebegrepet og forebygging av mobbing. Intervjupersonen beskrev den praksisen fritidsklubben har i forebygging av begynnende mobbeatferd. Det intervjupersonen fortalte om fritidsklubbens sin praksis i det forebyggende arbeidet samsvarer med mange av de forebyggende faktorene vi benytter oss av i skolen. Sosial kompetanse kom frem som hovedfokuset til fritidsklubben. Alt de gjør på fritidsklubben er planlagt og utformet med sosial kompetanse som grunnlag. Ellers fremstod lederskap, samhandling og samarbeid som forebyggende faktorer de benyttet seg av. Fritidsklubben er opptatt av god struktur og nulltoleranse for mobbing. Dette er forebyggende faktorer vi har kjennskap til i skolen i dag. Derimot blir det belyst i denne oppgaven at det kanskje ikke er like stort fokus på disse faktorene på begge arenaene. Det stilles blant annet spørsmål om hvorvidt sosial kompetanse får den prioriteringen den trenger i skolen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11014
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.titleFritidsklubbens hemmelighet. En studie av hva vi kan lære av fritidsklubben for å skape et mobbefritt miljø.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)