Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Roar
dc.contributor.authorKrogh, Steffen
dc.date.accessioned2017-05-16T12:53:30Z
dc.date.available2017-05-16T12:53:30Z
dc.date.issued2016-11-15
dc.description.abstractDenne oppgaven er en sosiologisk analyse av klimaavtalen i Paris sine muligheter og begrensninger. Oppgaven analyserer den globale klimaavtalens muligheter til å løse det moderne samfunnets viktigste klimaproblem, nemlig global oppvarming og de påfølgende irreversible klimaendringene. Jeg bruker to av sosiologiens mest sentrale samfunnsteoretikere, Niklas Luhmann og Jürgen Habermas, til å besvare mine empiriske forskningsspørsmål. Jeg benytter meg av en hypotetisk deduktiv metode og utvikler begrepsrammer for de sosiologiske teoriene som anvendes i analysen av klimaavtalen. Oppgaven tar for seg hvilke av Luhmann og Habermas begreper man må introdusere for å besvare problemstillingen: kan klimaavtalen i Paris løse de globale klimaproblemene? I tillegg drøfter oppgaven hvilken rolle sosiologien kan ha i diskusjoner om klima og miljø. Klimaavtalen kan ses på som samfunnets handlingsplan og løsningsforslag i møte med klimaproblemer og er derfor et meget aktuelt og spennende samfunnsfenomen. Oppgaven forklarer et kompleks samspill mellom aktør og system, noe som kan være med på å forklare hvorfor klimaproblemer er vanskelig å håndtere og samarbeide om å løse i et funksjonelt differensiert samfunn.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11041
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDSOS-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subjectFunksjonell differensieringen_US
dc.subjectSystemteorien_US
dc.subjectDet demokratiske maktkretsløpen_US
dc.subjectSivilsamfunnen_US
dc.subjectINDCen_US
dc.subjectKlimaavtalenen_US
dc.titleKan klimaavtalen i Paris løse de globale klimaproblemene? En sosiologisk analyse av klimaavtalens muligheter og begrensninger.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record