Show simple item record

dc.contributor.advisorFlemmen, Anne Britt
dc.contributor.authorBentzen, Maria Adolfsen
dc.date.accessioned2017-05-16T13:02:27Z
dc.date.available2017-05-16T13:02:27Z
dc.date.issued2016-11-15
dc.description.abstractInternett har gitt enkeltaktører og interessegrupper et internasjonalt talerør og nye måter å rekruttere, organisere og mobilisere aktører over hele verden. Dette har ført til fremveksten av en ny type aktivisme; "cyberaktivisme" I oppgaven har jeg særlig sett nærmere på cyberaktivismeformene "cypherpunking" og "hacktivisme", representert ved varslernettstedet WikiLeaks og hacktivistnettverket Anonymous. Oppgaven er strukturert ut i fra en tredelt problemstilling. I den første delen av oppgaven ser jeg på hva som kjennetegner nettverkene og deres måte å påvirke samfunnet på. Dette gjør jeg ved knytte nettverkene og deres fremgangsmåter opp mot Castells teori og begrepsmodell om kommunikativ makt, nettverksmakt og kollektiv identitet. Dernest ser jeg nærmere på hvordan nettverkene begrunner sin aktivitet. Dette gjør jeg ved å gjøre en diskursanalyse av tilgjengelig materiale. Dette danner bakgrunn for å kunne besvare den siste delen av problemstillingen, spørsmålet om hvorvidt nettverkene kan betraktes som sosiale bevegelser.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11042
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSOS-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subjectCyberactivismen_US
dc.subjectHacktivismen_US
dc.subjectWikileaksen_US
dc.subjectAnonymousen_US
dc.subjectCastellsen_US
dc.subjectManuell Castellsen_US
dc.subjectInformasjonsaktivismeen_US
dc.subjectNettverksmakten_US
dc.subjectInternetten_US
dc.subjectDigital Sociologyen_US
dc.title"Cybermakt" - Informasjonsaktivisteneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)