Show simple item record

dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorWaage, Linda Merethe
dc.date.accessioned2015-10-28T06:07:49Z
dc.date.accessioned2017-06-02T12:22:53Z
dc.date.available2017-06-02T12:22:53Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractSAMMENDRAG Engasjementet for lean i norsk arbeidsliv har økt de siste årene, både i privat- og offentlig sektor. Studieobjektet i denne studien er Nortura SA’s distribusjonssentral i Harstad. Nortura SA hevder at alle deres fabrikker har implementert kontinuerlig forbedring. Å arbeide med kontinuerlig forbedring handler om operasjonell effektivitet i en økonomistyringssammenheng, og lean er en tilnærming til operasjonell effektivitet. Denne studien forsøker å finne svar på: «Hvordan er operasjonell effektvitet implementert i en distribusjonssentral?» Studiens teoretiske forankring knytter seg til å se på lean som tilnærming til operasjonell effektivitet, med den hensikt å utfordre distribusjonssentralens aktivitet- og kostnadsstruktur samt, virksomhetens produkttilbud. Målestokken på god operasjonell effektivitet er å fjerne all tids- og ressursbruk i en vare- og tjeneste produksjon som etter kundens eller brukerens oppfatning ikke tilfører verdi til sluttproduktet. Studien vil også se på en implementering av lean i et ny-institusjonelt, deskriptivt perspektiv. Studiens ontologiske og epistemologiske utgangspunkt er inspirert av et hermeneutisk ståsted. Tilnærmingen er deduktiv, problemstillingen er beskrivende og det benyttes intensivt casedesign. Metodetilnærmingen er kvalitativ og innsamling av data baseres på semistrukturerte intervju og dokumentstudier. Studiens funn viser at distribusjonssentralen i større eller mindre grad har implementert sentrale lean elementer som de fem lean-prinsippene og de fire kjerneverdiene i lean på operativt nivå, men at distribusjonssentralen ikke benytter begrepene lean, operasjonell effektivitet eller kontinuerlig forbedring. Det avdekkes også at flere nivå i organisasjonen arbeider med å redusere sløsing i produksjonsprosessen i det daglige. Implementeringen av lean elementene, arbeidet med reduksjon av sløsing i produksjonsprosessen, samt samarbeid mellom avdelinger/områder i organisasjonen bidrar til å bedre den operasjonelle effektiviteten. Momenter som kan være til hinder for operasjonell effektivitet er tid, bemanning, manglende motivasjon hos enkeltmedarbeidere, samt dårlig kommunikasjon. Analysen viser at distribusjonssentralen vektlegger kundeverdi og at distribusjonssentralens kunder forventer operasjonell effektivitet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11104
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectLeanen_US
dc.subjectOperasjonell effektiviteten_US
dc.subjectImplementeringen_US
dc.subjectKontinuerlig forbedringen_US
dc.subjectDistribusjonssentralen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleEliminering av ikke-verdiskapende aktiviteter. Operasjonell effektivitet i en distribusjonssentral sett i leanperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)