Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorCorner, Geoff
dc.contributor.authorBolstad, Jørgen Friis
dc.date.accessioned2017-06-14T10:26:32Z
dc.date.available2017-06-14T10:26:32Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractSnøskred er et utbredt faremoment i Norge og Troms, og har de siste årene tatt flere menneskeliv. Det investeres store ressurser i beskyttelsestiltak, og behovet for å forstå snøskred – hvor og når de kan inntreffe – vokser i takt med samfunnsutvikling og klimaendringer. Kjosen i Lyngen er utsatt for skred hvert år, og det har gått både hus og menneskeliv tapt her. Snøskred er også en geomorfologisk agens som gir en signatur i landskapet i form av ulike, mer eller mindre karakteristiske sedimentære facies, småformer og landformer. Ved å undersøke og kartlegge disse ulike landformene kan man bedre forstå og identifisere områder der snøskred forekommer, og danne et bilde av utbredelsen og hyppigheten til disse. Denne oppgaven tar for seg områdene under Sultinden, og de tre fjellene i Tytebærtinden; Tverrelvdalsfjellet, Tytebærtinden og Urdkjerringa på nordsiden av den Ø-V orienterte fjorden, Kjosen. Alle fire fjellsidene er i varierende grad påvirket av snøskred og andre skråningsprosesser og er undersøkt enten i felt, eller ved bruk av kart og digitale terrengmodeller. Flere av skredviftene har klare tegn på at de tydelig er påvirket av snøskred, og viser dette med forlengete utløpsdistanse, konkave lengdeprofiler, asymmetriske tverrprofiler og brå overganger mellom fine og grove løsmasser. Alle de observerte og tolkede landformene fra Sultinden er tegnet inn i et geomorfologisk kart.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11146
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDGEO-3900
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Sedimentologi: 456en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Sedimentology: 456en_US
dc.titleGeomorfologisk kartlegging av Kjosen, Lyngen, Troms. Med fokus på snøskredavsetninger på Sultinden og Tytebærdalenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)