Show simple item record

dc.contributor.advisorTorsteinsen, Harald
dc.contributor.authorSlettvoll, Unn Wenche
dc.contributor.authorBergersen, Nina Furu
dc.date.accessioned2017-06-27T08:07:59Z
dc.date.available2017-06-27T08:07:59Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.description.abstractTema for oppgaven var å se på om yrkesutøvere beholder sin profesjonsidentitet som sykepleiere og barnehagelærere i kommunal organisasjon når de går over til mellomlederstillinger i egen virksomhet, eller om de endrer identitet når de endrer rolle, og går over i lederstilling. Problemstillingen er: Endres fagpersoners identitet når de avanserer fra yrkesutøver til mellomleder i kommunal organisasjon? Studiet er en kvalitativ undersøkelse som ble sendt ut til 8 mellomledere i to kommuner i Nord-Norge. I denne studien valgte vi å se hver enkelt informant som enkeltcaser. En av informantene valgte å trekke seg fra undersøkelsen. Her stilte vi spørsmål om det skjedde en identitetsendring for den enkelte, som følge av overgangen til ny rolle fra yrkesutøver til mellomleder i kommunal organisasjon. Sentrale funn fra studiet viser at det skjer en ubevist endring i mellomleders identitet over tid, når de går fra yrkesutøvere til ledere. Den faglige bakgrunnen som sykepleiere eller barnehagelærere er nødvendig for å drive ledelse i helseinstitusjoner og i barnehager. Dette både for å drive den faglige utviklingen, og får å kunne møte og forstå medarbeidere i deres arbeidssituasjon. Mellomleder har også som oppgave å fronte viktige saker oppover i organisasjonen for å få gjennomslag for økonomi, og få handlingsrom for å kunne gjennomføre utviklingsarbeid. Nøkkelord for denne masteroppgaven er: identitet - mellomleder - endring - profesjon - ledelseen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11185
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3084
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleJakten på mellomlederens identiteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)