Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Trude Høgvold
dc.contributor.authorVasseng, Rita Elisabeth
dc.date.accessioned2017-06-27T10:06:50Z
dc.date.available2017-06-27T10:06:50Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.description.abstractDen norske redningstjenesten er et samvirke mellom offentlige myndigheter, private aktører og frivillige organisasjoner som alle bidrar i søk og redningsoppdrag etter savnede personer. Letemannskaper utsettes gjennom dette for stress og belastninger som de kan få behov for å bearbeide i ettertid. Kollegastøtteordninger er ett verktøy som er mye brukt i virksomheter med hierarkisk organisasjonsstruktur og arbeidsrelaterte kontrakter, som umiddelbar oppfølging av mannskap etter krevende hendelser. Men ordningen er også brukt i frivillig kontekst. I oppgaven er det gjennomført en dokumentanalyse av politiets kollegastøtteordning sammenlignet med en dokumentanalyse av Norske Redningshunders kameratstøtte ordning. Resultatet viser at ordningen utformes annerledes i den frivillige organisasjonen. Videre er selve opplevelsen av kollegastøtte i den frivillige organisasjonen undersøkt gjennom kvalitative intervju. To utfordringer med den frivillige kameratstøtteordningen fremkommer i undersøkelsen. Styrken i det horisontale samholdet som oppstår i uformelle nettverk lar seg i mindre grad overføres til en formell retningslinje. I tillegg synes frivillige letemannskaper å ha et større behov for systematisk erfaringslæring etter oppdrag. Begge disse utfordringene medfører at den formelle kameratstøtteordningen noen ganger velges bort, og behovene synes å bli dekket i de uformelle strukturene som består av samhold og kameratskap. Disse funnene sammenfaller med funn fra en evaluering gjort av politiets kollegastøtteordning. Resultatene viser at ulik organisatorisk kontekst, gir like subjektive opplevelser. Oppsummert ses kollegastøtte ut til å være positivt som oppfølging av mannskaper i den frivillige organisasjonen. Men hvis ordningen i større grad systematisk skal brukes må den forankres i samholdet som oppstår mellom de frivillige over tid. Erfaringslæring bør også få en større rolle i oppfølging av hundeførere etter hendelser.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11191
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3084
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectDen norske redningstjenestenen_US
dc.subjectStressbelastningeren_US
dc.subjectFrivillige organisasjoneren_US
dc.subjectSamholden_US
dc.subjectErfaringslæringen_US
dc.titleKollegastøtte i frivillige organisasjoner. Hvordan kollegastøtte utformes og oppleves for frivillige ressurser i den norske redningstjenesten.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record