Show simple item record

dc.contributor.advisorNordahl-Pedersen, Hilde
dc.contributor.authorDybwad, Jens-Kristian
dc.date.accessioned2017-06-27T10:28:53Z
dc.date.available2017-06-27T10:28:53Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.description.abstractDenne avhandlingen ser nærmere på lederes erfaringer med strategiprosesser i dynamiske omgivelser. Formålet er økt innsikt i hvordan omgivelsene påvirker leders arbeide og ansattes involvering i prosessen. Med bakgrunn i dette har jeg formulert følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har ledere med gjennomføring av strategiprosesser i organisasjoner med dynamiske omgivelser? -En casestudie i Eika-banker. Oppgavens teoretisk fundament er ulike tilnærminger og momenter i strategiprosessen, ulike faktorer i omgivelsene og leders rolle og atferd. For lederne medfører dynamiske omgivelser flere utfordringer og et mottrekk er en endringsorientering for å gi et fokus til organisasjonen om å holde seg på «tå hev» for ikke å havne bakpå i forhold til konkurrentene. Omgivelsenes endringer medfører en etterspørsel etter informasjon og denne informasjonsmangelen og påfølgende usikkerhet for fremtiden, forsøkes imøtegått med en endringsberedskap i den enkelte organisasjon. De ansattes involvering i strategiprosessen påvirkes som følge av endringer i omgivelsene. Et moment er usikkerheten om hvilken kompetanse en vil ha behov for i fremtiden og hva dette medfører. Et annet moment er at endringer skjer så raskt at organisasjonene ikke ser det hensiktsmessig å ta seg tid til å involvere i så stor grad som en ønsker og derfor må prioritere til deltakelse på utvalgte områder. Undersøkelsen viser at lederne opplever situasjonen som krevende og at deltakerne må ha klart definerte roller i strategiprosessen selv om det ikke alltid står i samsvar med de ansattes ønsker og forventninger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11193
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3084
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectStrategien_US
dc.subjectansatteinvolveringen_US
dc.subjectlederrolleen_US
dc.subjectimplementeringen_US
dc.titleHolder strategien tritt med virkeligheten? Strategiprosesser i banker med raskere og raskere omstillingstakten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record