Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorKnustad, Margrete
dc.contributor.authorNordstrand, Silje Särestöniemi
dc.date.accessioned2017-07-03T07:45:39Z
dc.date.available2017-07-03T07:45:39Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractDenne avhandlingen handler om hvordan en tenkt kunnskapsoverføringsprosess kan gjennomføres, sett i lys av et translasjonsteoretisk perspektiv. Vi har i avhandlingen opptrådt som oversettere, som ser på muligheten for at praksisen med et felles bookingsystem for reiselivsnæringen i Levi, Finland, skal kunne gjenskapes i reiselivsnæringen i Midt-Troms. Vi valgte å gjøre en komparativ casestudie med kvalitative intervjuer og feltobservasjoner, for å innhente data. Vi har satt fokus på hvordan en kan gå fram for å hente ut informasjon fra en kildekontekst, og sammenlikne kontekstene for å vurdere oversettelsesmuligheter. Dette for å komme fram til en idémessig representasjon av praksisen, og for å vurdere hvordan den kan gjenskapes i mottakerkonteksten med suksess. Det teoretiske fundamentet i studien bygger på Røviks (2016) instrumentelle teori for å overføre kunnskap, som vi har anvendt i en tenkt kunnskapsoverføringsprosess. Vi har ikke faktisk overført og implementert kunnskapen i mottakerkonteksten, men vi ser på hvorvidt og hvordan en praksis kan overføres. For å gjøre dette har vi sett på to kritiske faser i en kunnskapsoverføringsprosess; dekontekstualisering og kontekstualisering. Hovedtemaet for avhandlingen har vært å beskrive praksisen rundt et felles system for reiselivsbooking i Levi, Finland, for å kunne sammenlikne og tilpasse kunnskapen til turistnæringen i Midt-Troms, Norge. Vi har gjort en operasjonalisering av begrepene eksplisitet, kompleksitet og innvevdhet for å bli i stand til å vurdere disse forhold ved kunnskapen, og kommet fram til faktorer som er av betydning for dagens praksis med bookingsystemet i Levi. De samme faktorer har vi vurdert i sammenlikningen av kontekstene. Kunnskapens grad av eksplisitet, kompleksitet og innvevdhet, samt forskjeller/likheter ved kontekstene, avgjør hvorvidt og hvordan oversettelse av kunnskapen kan gjøres. Vi vurderer også faktorer som translatørens kunnskap, kompetanse og bruk av oversettelsesregler i en oversettelse. Våre hovedfunn viser at bookingsystemet som benyttes i Levi er en suksess der. Vi ser at vesentlige deler av turistnæringen i Midt-Troms må tilpasses for at en skal kunne nytte seg av kunnskap om bookingsystemet i Levi, da med mål om å oppnå liknende suksess. Dette gjelder spesielt tilstedeværelse av tillitt, samarbeid og enhetlig næringsorganisering med en salgsenhet. Disse forhold, sammen med tilstedeværelsen av endringsagenter i næringen, ses som hovedfaktorene for Levis suksesshistorie.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11219
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectKunnskapsoverføringen_US
dc.subjectTranslasjonsteoretisk perspektiven_US
dc.subjectOversettelseen_US
dc.subjectTranslasjonen_US
dc.subjectDekontekstualiseringen_US
dc.subjectKontekstualiseringen_US
dc.subjectTranslatørkompetanseen_US
dc.subjectOversettelsesregleren_US
dc.subjectEksplisiteten_US
dc.subjectKompleksiteten_US
dc.subjectInnvevdheten_US
dc.subjectReiselivsnæringen_US
dc.subjectBookingsystemen_US
dc.subjectReiselivsbookingen_US
dc.titleHvordan kan kunnskapsoverføring løfte Midt-Troms som reiselivsregion? Kunnskapsoverføring i et translasjonsteoretisk perspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record