Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell-Arne
dc.contributor.authorNess-Johnsen, Katrine
dc.contributor.authorOlsen, Cathrine Prestøy
dc.date.accessioned2017-07-04T06:49:48Z
dc.date.available2017-07-04T06:49:48Z
dc.date.issued2017-05-14
dc.description.abstractTema for oppgaven er filosofien Lean som har fokus på kontinuerlig forbedring i alle prosesser i en bedrift. Bakgrunnen for valg av tema er egeninteresse og fascinasjon for en filosofi som med enkle grep kan gi gode resultater uavhengig organisasjonsform og bransje. Oppgaven er skrevet ved bruk av scenarieteknikk. Det vil si at vi skisserer mulige utfall av tenkte hendelser. I problemstillingen ser vi på hvordan filosofien Lean vil kunne påvirke organisasjonskulturen ved vår arbeidsplass som er en privat videregående skole. Vi har skissert innføring av Lean i tre styrkegrader som representerer ulik grad av inkluderte prosesser: Lean-Small inkluderer bare administrasjonen, Lean-Medium inkluderer administrasjon og avdelingsledere og Lean-Strong inkluderer alle ansatte i organisasjonen. Vi presenterer hvordan vi ser for oss arbeidsprosessene i hver av de tre styrkegradene i forskjellig grad blir endret ved bruk av Lean, hvordan formell struktur og oppgaver blir gjort på nye måter. Det vil igjen påvirke organisasjonskulturen i ulik grad. Tilslutt i oppgaven skisserer vi to fremtidsfortellinger, Lean i skolen år 2023, ved et scenaria som viser beste praksis og et annet som viser verst tenkelige utfall. Metoden vi har brukt gir rom for mange tolkninger og den kan være et supplement til andre verktøy i en prosess dersom en ønsker å innføre en filosofi som Lean.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11225
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectLeanifiseringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleLeanifisering av Metis videregående. En fremtidsfortelling om innføring av Lean i Metis videregåendeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record