Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorKittelsen, Line
dc.contributor.authorBerget, Linda Christine
dc.date.accessioned2017-07-04T08:07:37Z
dc.date.available2017-07-04T08:07:37Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å belyse sammenhengen mellom makt, tillit og bruk av lederverktøy. Det teoretiske rammeverket er basert på ledelseslitteratur, med hovedvekt på teori om makt, tillit og lederverktøy. Ledelsesteorien er hentet fra flere sentrale teoretikere. Teori om sammenhengen mellom makt, tillit og lederverktøy er hentet fra Rudi Kirkhaug (2015) Studien er gjennomført i Storebrand og Unil, som er to selskaper som opererer innenfor finansbransjen og næringsmiddelbransjen. Vi har benyttet oss av metodetriangulering for å samle inn data til studien, gjennom henholdsvis spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. Det viser seg at den makt og tillitsbalansen lederskapet står i er kompleks. Det vi likevel kan trekke som hovedkonklusjon er at lederskapet bør være mer bevisste og oppmerksomme på ulike former for tillit og de ulike maktbasene de besitter, fordi de i høyeste grad ser ut til å påvirke hverandre. Det kan se ut som bruk av tvangsmakt påvirker tilliten negativt, men også at tillit kan redusere tvangsmakten. I tillegg vil bruk av de mer personlige maktbasene påvirker tillit gjensidig positivt. Det er overraskende at vi ikke finner flere sammenhenger mellom lederverktøy og henholdsvis tillit og makt. Konklusjonen er at det eksisterer sammenhenger mellom makt, tillit og lederverktøy.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11229
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectMakten_US
dc.subjectTilliten_US
dc.subjectLederverktøyen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en_US
dc.titleTillit, makt og lederverktøy. Hvilke sammenhenger er det mellom tillit, makt og lederverktøy?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)