Show simple item record

dc.contributor.advisorTerum, Jens Andreas
dc.contributor.authorNordheim, Tor-Sverre Engen
dc.date.accessioned2017-08-24T07:33:55Z
dc.date.available2017-08-24T07:33:55Z
dc.date.issued2017-05-31
dc.description.abstractDen teknologiske utviklingen innenfor mobiltelefonteknologien beveger seg stadig fremover, og i dag er det smarttelefonene som dominerer. Smarttelefonen gir brukeren mulighet til å kunne kommunisere på forskjellige måter, i tillegg til å muliggjøre annen informasjon som blant annet posisjonen til brukeren. Ser en dette i sammenheng med at store deler av den norske befolkningen er i besittelse av en slik smarttelefon, kan teknologien ses på som en ubenyttet ressurs som også helsevesenet i Norge kan dra nytte av. Det ga bakgrunn for studiens problemstilling: Hvordan kan sivil bruk av smarttelefoner bidra til en bedre situasjonsbevissthet, beslutningstaking og respons hos AMK og ambulansetjenesten i håndteringen av hendelser? For å besvare problemstillingen er studien basert på et bredt teorigrunnlag, hvor kommunikasjonsteori med underelementer er benyttet for å belyse interaksjonene mellom innringer, AMK og ambulansetjenesten. Teoriene rundt kommunikasjon henger påfølgende tett sammen med teori benyttet om situasjonsbevissthet, beslutningstaking, stress, belastninger og mestringsforventninger, som kan påvirkes av kommunikasjonen. Team teori er benyttet da en kan se på arbeidet som gjøres både hos AMK og ambulansetjenesten som teambasert, men også samhandlingen mellom AMK og ambulansetjenesten. Ulykker, kriser og krisehåndtering trekkes inn, samt det operative og taktiske nivået, siden AMK og ambulansen kan sies å ligge på to forskjellige nivåer. Kvalitativ metode ble benyttet under datainnsamlingen, og det ble gjennomført totalt elleve besøksintervju, fem hos AMK og seks hos ambulansetjenesten i Tromsø. Det utgjorde primærdataen for studien. I tillegg har studien også benyttet sekundærdata i form av stortingsmeldinger, rapporter, Norges Offentlige Utredninger m. flere, samt tertiærdata i form av tidligere forskning har blitt benyttet for å underbygge funn i studien. Studien kan med bakgrunn i drøftingen konkludere med at smarttelefonen kan bidra til en bedre situasjonsbevissthet, beslutningstaking og respons gjennom automatisk posisjonering via GPS, chat funksjon, personlig profil på innringer og gjennom visuell informasjon i form av bilde og video.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11351
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDSVF-3920
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectbeslutningstakingen_US
dc.subjectresponsen_US
dc.subjectsituasjonsbevisstheten_US
dc.subjectsmarttelefonen_US
dc.subjectbilambulanseen_US
dc.subjectakuttmedisinsk kommunikasjonssentralen_US
dc.subjectteknologien_US
dc.subjectprehospital tjenesteen_US
dc.subjectAMKen_US
dc.subjectTromsøen_US
dc.subjectulykkeen_US
dc.subjecthendelseen_US
dc.subjectambulansetjenestenen_US
dc.titleSmarttelefonens muligheter i prehospital tjeneste. En kvalitativ studie av AMK og ambulansetjenesten i Tromsøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record