Show simple item record

dc.contributor.advisorStjernstrøm, Else
dc.contributor.advisorSlettbakk, Åse
dc.contributor.authorBakkevold, Cecilie
dc.date.accessioned2017-09-14T13:16:48Z
dc.date.available2017-09-14T13:16:48Z
dc.date.issued2017-05-14
dc.description.abstractSammendrag Den nasjonale satsningen på skolebasert kompetanseutvikling har som hovedmålsetting å utvikle lærernes undervisningskompetanse, slik at elevene presterer bedre. Til tross for at målene er like for skolene, er det variasjoner skolene imellom med tanke på hvordan utviklingsarbeidet organiseres og ledes. I denne oppgaven presenteres hvordan en utviklingsgruppe leder skolens utviklingsarbeid. Skolen hvor studien ble gjennomført, omtales som en «spydspiss-skole», da den i kommunen blir ansett som ledende når det gjelder organisering og ledelse av et godt og systematisk utviklingsarbeid. Dette er en kvalitativ studie, hvor intervju og observasjon er benyttet for innhenting av data. Problemstillingen for studien er: Hvordan kan utviklingsgruppens arbeid bidra til utvikling av det profesjonelle fellesskapet? Funnene viser at utviklingsgruppen på skolen er en avgjørende faktor for utvikling av det profesjonelle fellesskapet. Konklusjonen bunner i at medlemmene av utviklingsgruppen har den nødvendige (1) fagkunnskapen, og benytter denne kunnskapen til å tilrettelegge for et utviklingsarbeid som er (2) praksisnært. Disse to elementene er viktige, da de er medvirkende til at ledelsen og lærerne sammen arbeider for å skape en felles forståelse av hvordan undervisningspraksisen kan forbedres. I tillegg blir (3) lojalitet og tillit til lærerrepresentantene i utviklingsgruppen, som har likt kunnskapsgrunnlag og lik arbeidsbelastning med resten lærerkollegiet, trukket frem som avgjørende. Kompetansen til medlemmene av utviklingsgruppen er bred, og medvirkende til at de klarer å løse de komplekse utviklingsoppgavene. Ut fra funnene i denne studien er det nærliggende å beskrive utviklingsgruppen som et (4) effektivt team. I tillegg til betydningen av at utviklingsgruppen leder utviklingsarbeidet, er det viktig å trekke frem rektors rolle i arbeidet. Han har indirekte påvirkning på lærerne og elevenes læring gjennom måten han organiserer utviklingsarbeidet på. Ambisjonene og verdiene hans er medvirkende til en utviklingskultur der lærerne reflekterer rundt undervisningspraksis og lærernes og elevens læring.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11449
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectUtviklingsarbeiden_US
dc.subjectUtviklingsgruppenen_US
dc.subjectUndervisningspraksisen_US
dc.subjectDet profesjonelle fellesskapeten_US
dc.titleUtviklingsgruppen - gull verdt? Utviklingsgruppens betydning for utvikling av det profesjonelle fellesskapeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record