Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Kristin Emilie
dc.contributor.advisorSørensen, Yvonne
dc.contributor.authorHøiberget, Margrethe Elise
dc.contributor.authorAndersen, Ellinor Helene
dc.date.accessioned2017-09-26T07:38:31Z
dc.date.available2017-09-26T07:38:31Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er at vi ser behov for forskning på kroppsøvingsfaget på barnetrinnet, og da spesielt hvordan formålet i læreplan til kroppsøving praktiseres. Målsetningen med denne studien er å bidra til økt innsikt om hvordan kroppsøving kan praktiseres som et allmenndannende fag. Vi undersøker hvilke muligheter og utfordringer kroppsøvingslærere står overfor i arbeidet med å fremme livslang bevegelsesglede i kroppsøvingsfaget. Livslang bevegelsesglede er en del av formålet til kroppsøving, og er beskrevet som en sentral sel av elevers allmenndanning. Undersøkelsen er gjennomført som en kvalitativ studie, der vi har intervjuet tre lærere på barnetrinnet som har faglig kompetanse i kroppsøving. Studiens sentrale funn er at kroppsøvingsfagets status må styrkes på flere plan, at variasjon og synliggjøring av læringsmål er forutsetninger som må ligge til grunn, samt at motorisk kompetanse er en viktig grunnmur for å kunne finne glede av være i aktivitet livet gjennom. Dersom statusen til faget heves kan det bidra til at kroppsøvingslærere får større mulighet for å legge til rette for en undervisning som fremmer allmenndannelse og inspirerer til livslang bevegelsesglede.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11533
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectallmenndanning i kroppsøvingen_US
dc.subjectlivslang bevegelsesgledeen_US
dc.subjectfysisk aktiviteten_US
dc.subjectglede av å være i aktiviteten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.title«Kroppsøving er liksom ikke så viktig». Kroppsøving som allmenndannende fag. Muligheter og utfordringer for å fremme livslang bevegelsesgledeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record