Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Kristin Emilie
dc.contributor.advisorSørensen, Yvonne
dc.contributor.authorBiti, Kari Tveit
dc.contributor.authorIngebrigtsen, Victoria
dc.date.accessioned2017-09-27T07:55:26Z
dc.date.available2017-09-27T07:55:26Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractForskning viser at en rask bokstavprogresjon gir flere fordeler for elevmangfoldet. Blant annet viser forskningen at en rask bokstavprogresjon medfører et tidligere møte med skriftspråket, samtidig som den muliggjør et tidligere arbeid med bokstavrepetisjon. Vi ønsket derfor i denne avhandlingen å undersøke hvilke muligheter og utfordringer den raske bokstavprogresjonen ga for tilretteleggingen av tilpasset opplæring. Dette undersøkte vi gjennom en kvalitativ tilnærming til forskningsfeltet, hvor vi gjennomførte fire intervjuer med lærere som arbeidet med den første lese- og skriveopplæringen. Datamaterialet ble analysert gjennom en temasentrert analytisk tilnærming. Noen sentrale funn var at den raske bokstavprogresjonen ga gode muligheter for tilpasning til de ulike elevene. Elever som var kommet lengre i sin lese- og skriveutvikling, fikk raskere møte manglende eller utfordrende bokstaver, mens elever som hadde behov for et grundigere arbeid med bokstaver, fikk muligheten til å repetere disse i gjentatte omganger. En utfordring var likevel at en del elever ikke klarte å henge med i arbeidet med den raske progresjonen. En sammenfatning av våre hovedfunn, viser likevel at det var flest muligheter for tilretteleggingen av tilpasset opplæring, da utfordringene som oppsto underveis i arbeidet med bokstavinnlæringen, kunne kompenseres av muligheter.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11539
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040en_US
dc.titleRask bokstavprogresjon. En tilpasning for elevmangfoldet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record