Show simple item record

dc.contributor.advisorSteensen, Jette
dc.contributor.authorJohannessen, Sigrid Elisabeth
dc.date.accessioned2017-09-27T08:23:45Z
dc.date.available2017-09-27T08:23:45Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er basert på lærernes oppgave til å ruste elevene til arbeids- og samfunnslivet. Dette er en av oppgavene som lærerne har ifølge den generelle delen i kunnskapsløftet. I forhold til dette, ser jeg det som hensiktsmessig å ta i bruk «et utvidet klasserom» for å kunne forankre kunnskapsløftet inn i opplæringen til elevene. Målet for denne studien har vært å finne ut av hvordan lærernes undervisningspraksis påvirkes av å arbeide med naturen som læringsressurs. Ved å gjennomføre en kvalitativ studie, har jeg innhentet datamateriale til studien. I analyseprosessen har jeg gjort rede for transkribering, koding og kategorisering. Ved å redegjøre for dette, viser jeg til vurdering av studiens kvalitet. Gjennom analysering og drøfting kombinert med relevant teori og forskning har jeg kommet frem til funnene, og svart på forskningsspørsmålet. Noen av studiens sentrale funn dreier seg om ulike faktorer som kan påvirke lærernes undervisningspraksis i arbeid med naturen som læringsressurs. Et av funnene som er spesielt viktig handler om at lærerne i sin undervisningspraksis blir påvirket av hva som stimulerer elevene til læring og utvikling. Lærernes oppfatning av hva som inngår i betydningen av naturen som læringsressurs, er også av høy aktualitet. Lærernes undervisningspraksis påvirkes i mindre grad av ulike praktiske aspekt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11547
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectUteskoleen_US
dc.subjectEt utvidet klasseromen_US
dc.titleEt utvidet klasserom. En kvalitativ studie av naturen som læringsressursen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record