Show simple item record

dc.contributor.advisorUnhjem, Astrid
dc.contributor.authorJohansen, Marius Aleksander
dc.date.accessioned2017-09-27T12:13:16Z
dc.date.available2017-09-27T12:13:16Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractI denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan tar lærere i bruk resultatene fra nasjonale prøver i lesing? Studien fokuserer på Fjellbekken skole og hvordan noen av lærerne på denne skolen arbeider med resultatene fra nasjonale prøver. Oppgaven ligger innenfor en fenomenologisk tilnærming, der jeg ser på læreres handlinger og deres erfaringer. Jeg gjennomførte et kvalitativt forskningsintervju med tre informanter fra Fjellbekken skole som hadde utført nasjonale prøver i lesing på 5.trinn, enten i år eller tidligere. Jeg har redegjort for bakgrunnen og formålet til de nasjonale prøvene. De nasjonale prøvene er en form for vurdering, derfor har jeg redegjort for teori omkring vurdering, ulike vurderingssyn og sammenhengen mellom vurdering og motivasjon. I tillegg har jeg skrevet om grunnleggende ferdigheter i lesing, siden det er denne ferdigheten de nasjonale prøvene i lesing skal vurdere. Jeg har drøftet mine funn opp mot denne teoretiske bakgrunnen når jeg svarer på min problemstilling. Resultatene mine viser at lærere tar i bruk resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing med det formålet at det skal føre til vurdering for læring og at disse kommer i etterkant av prøven.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11550
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectnasjonale prøveren_US
dc.subjectlesingen_US
dc.subjectvurderingen_US
dc.titleNasjonale prøver i lesing. Hvordan tar lærerne resultatene i bruk?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record