Show simple item record

dc.contributor.advisorAndreassen, Svein-Erik
dc.contributor.authorStrømslid, Silje Akselsen
dc.contributor.authorMjørlund, Brit-Mari
dc.date.accessioned2017-09-27T12:16:29Z
dc.date.available2017-09-27T12:16:29Z
dc.date.issued2017-05-12
dc.description.abstractMålsetningen med studiet er å bidra til økt forståelse for ideen pedagogisk entreprenørskap til bruk i barneskolen. Målsetningen ble til av den grunn at fenomenet pedagogisk entreprenørskap defineres på mange ulike måter, og vår erfaring viste at dette problematiserer forståelsen lærerne har av begrepet, særlig i barneskolen. Dokumentanalysen av læreplanens generelle del, prinsipp for opplæring, strategiplanen Se mulighetene og gjør noe med dem!, samt handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen, viser at staten vektlegger pedagogisk entreprenørskap. Dette fremkommer eksplisitt gjennom strategiplanen og handlingsplanen. I Kunnskapsløftet finner vi mer implisitte føringer og dokumentanalysen viser at pedagogisk entreprenørskap som rent begrep ikke blir direkte benyttet. Likevel finner vi at samtlige av entreprenørskapets seks pedagogiske aspekter samsvarer med statens uttalte mål og hensikt med skole og utdanning, enten direkte eller gjennom synonymer. Designet for vårt gjennomførte aksjonsforskningsprosjekt kan forklares ved det varierende opplegg og teknisk aksjonsforskning. Formålet med vårt studie er å forbedre pedagogisk entreprenørskap som konsept til bruk i barneskolen, et kjennetegn ved teknisk aksjonsforskning. Vi benyttet oss av ferdige entreprenørielle læringsopplegg hentet fra PedEnt.no. Lærerne og elevene i vårt studie var «forsøkskaniner» for et opplegg vi ønsket å prøve ut for å forbedre konseptet, et moment ved det varierende opplegg. Gjennom analyse av de to aksjonene kommer vi frem til at læringsoppleggene representerer et lite utvalg av metodene barneskolen kan bruke for praktisere pedagogisk entreprenørskap. Læringsoppleggene ivaretok og utviklet etter vår mening elevenes entreprenørielle kompetanse. Vi mener at entreprenørskapets seks pedagogiske aspekter definerer hvordan pedagogisk entreprenørskap bør praktiseres i barneskolen. Aspektene bør vektlegges i ulik grad i undervisningen, alt etter hvilke ferdigheter en ønsker at elevene skal videreutvikle.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11551
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectPedagogisk entreprenørskapen_US
dc.subjectPraktisk aktiviteten_US
dc.subjectAktivitetspedagogikken_US
dc.subjectErfaringslæringen_US
dc.subjectKunnskapsløfteten_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.subjectErfaringslæringen_US
dc.subjectProblembasert læringen_US
dc.subjectVerdiskapingen_US
dc.subjectFremtidens skoleen_US
dc.titleEntreprenørskap i barneskolen. En skrue som kan strammesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record