Show simple item record

dc.contributor.advisorJakhelln, Rachel Elise
dc.contributor.authorSivertsen, Robin Hilmarsen
dc.date.accessioned2017-09-27T12:26:30Z
dc.date.available2017-09-27T12:26:30Z
dc.date.issued2017-05-16
dc.description.abstractOppgaven er en studie av overgangsprosessen mellom barneskole og ungdomsskolen. Studien har spesielt fokus på hvordan kommunale rutiner for overgang, kan være med på å tilrettelegge for en trygg og god overgang. I oppgaven bruker jeg relevant teori om overganger, skolen som organisasjon og hva det vil si å være trygg og god, for å prøve å danne en forståelse for hvordan en trygg og god overgang kan foregå. Jeg har fått tilgang til rutiner for overgang i Tromsø kommune, og har gjort en deduktiv analyse av disse, for å undersøke om rutinene bidrar til å bevare forskjellige former for kontinuitet, som jeg legger til grunn for en trygg og god overgang. Jeg har gjennomført intervjuer med fire forskjellige rektorer, der to jobber på barneskole og to jobber på ungdomsskole. Rektorene jeg intervjuet jobbet på skoler med tilhørighet til hverandre, som vil si at barneskolene jeg var på, sender elever til ungdomsskolene jeg var på. Jeg hadde et ønske om å få perspektivet til rektorer på begge skoleslag, for å danne meg et mer nyansert bilde av hvordan overgangen oppleves av de som jobber direkte med den. Intervjuene danner grunnlaget for diskusjonen i oppgaven. Analysen av rutinene, og teorien, brukes for å belyse funn, drøfte prosessen og for å prøve å skape et teoretisk bilde av funnene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11555
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectOvergangen_US
dc.subjectRutineren_US
dc.subjectTryggen_US
dc.subjectGoden_US
dc.subjectUtviklingspsykologien_US
dc.subjectAnalyseen_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectOrganisasjoneren_US
dc.subjectSkoleen_US
dc.titleFra barn til ungdom. En studie av kommunale rutiner for overgangen mellom barne- og ungdomsskolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record