Show simple item record

dc.contributor.advisorRønningsbakk, Lisbet
dc.contributor.authorDahl, Stein Vegard Larsen
dc.date.accessioned2017-09-27T12:35:12Z
dc.date.available2017-09-27T12:35:12Z
dc.date.issued2017-05-14
dc.description.abstractMasteroppgaven har undersøkt hvordan lærere opplever kravet om å tilby nivådifferensiert undervisning til elever med stort læringspotensial. Forskningsdesignet brukt i oppgaven er et enkelt casedesign med seks analyseenheter. Utvalget består av lærere i norsk grunnskole, og datainnsamlingsmetoden har vært semistrukturerte intervjuer. Signifikante funn i forskningen er at informantene rapporterer om manglende kunnskap om elever med stort læringspotensial, at elever som scorer under gjennomsnittet eller elever med atferdsvansker prioriteres i arbeidet med tilpasset opplæring, og at skoleeier og skoleledelse ikke er aktive pådrivere for nivådifferensiering for elever med stort læringspotensial. Informantene opplever at de står alene i arbeidet om å tilrettelegge for tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial, og rapporterer om manglende fokus på dette fra deres side fordi ressursene ikke strekker til. Det tegnes et bilde av at reformarbeidet i kjølvannet av LK06 ikke har påvirket praksisen i klasserommet når det kommer til disse elevene, og at elever med stort læringspotensial muligens ikke får den opplæringen de har krav på fordi en innholdsforståelse av læreplanen fremdeles er sterk i norsk skole. Konklusjonen i masteroppgaven tyder på at lærerne ikke opplever at opplæringslova § 1-3 stiller et reelt krav til at skolen som organisasjon skal ivareta nivådifferensiering for elever med stort læringspotensial.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11557
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectMastergradsoppgave profesjonsfagen_US
dc.subjectLærerutdanningen_US
dc.subjectElever med stort læringspotensialen_US
dc.subjectEvnerike eleveren_US
dc.subjectNivådifferensiert undervisningen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleReelt krav eller ønsketenking. Hvordan opplever lærerne kravet om nivådifferensiering for elever med stort læringspotensial?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record