Show simple item record

dc.contributor.advisorJakhelln, Rachel Elise
dc.contributor.authorEidesen, Ann-Charloth Norum
dc.contributor.authorSodefjed, Marianne
dc.date.accessioned2017-09-27T12:44:23Z
dc.date.available2017-09-27T12:44:23Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractMålet med dette forskningsprosjektet er å bidra til økt fokus og forståelse av evnerike elever i skolen. Prosjektet er en kvalitativ studie, der vi har benyttet oss av kvalitative intervju, med observasjon som supplerende metode. Vi har tatt for oss forskningsspørsmålet «Hvordan kan lærere identifisere evnerike elever og tilrettelegge undervisningen for dem?», hvor vi har intervjuet lærere og rektorer for å få frem deres erfaringer omkring temaet. Våre funn fra våre kvalitative intervju viser at det er mye usikkerhet rundt begrepet «evnerike elever», og at det ikke finnes en felles praksis for hvordan vi som lærere kan identifisere og tilrettelegge undervisningen for de evnerike. Samtidig viser funnene våre at de evnerike elevene ikke er en homogen gruppe elever, og at det derfor kan være vanskelig å oppdage dem før det er for sent. Å ikke identifisere de evnerike elevene kan ha ulike konsekvenser, i verste fall psykiske vansker. Vi har ut ifra relevant teori gjort rede for et mangfold av begreper, hvor dette mangfoldet kan skape forvirring omkring hvem de evnerike elevene er. Gjennom dette prosjektet har vi diskutert prosessen fra identifisering til tiltak.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11559
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectEvnerike eleveren_US
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.subjectStort læringspotensialen_US
dc.subjectLæringsmiljøen_US
dc.subjectIdentifiseringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.titleDe "klarer seg selv". Om å identifisere og tilrettelegge undervisning for evnerike eleveren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record