Show simple item record

dc.contributor.advisorRørnes, Karin
dc.contributor.authorJohansen, Monica Berg
dc.date.accessioned2017-09-27T12:52:22Z
dc.date.available2017-09-27T12:52:22Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractTemaet for denne masteravhandlingen er samarbeid mellom skole og hjem, der jeg spesielt har undersøkt de faktorene som kan fremme eller hemme samarbeidsrelasjonen. I min studie har jeg undersøkt forskningsspørsmålet: Hvilke faktorer anser foreldre og lærere som betydningsfulle i skole-hjem samarbeidet, og hvordan kan læreren tilrettelegge for et godt samarbeid? Ved hjelp av kvalitativ metode har jeg gjennomført gruppeintervju med både lærere og foreldre, og dermed fått to perspektiver på tematikken. Noen av forskningens sentrale funn er at både foreldre og lærere anser forventningsavklaring, mangfold og maktforholdet mellom skole og hjem som betydningsfulle faktorer. Forventningsavklaring tidlig i samarbeidsrelasjonen er en viktig faktor for å kunne skape et godt samarbeid, og funnene viser at både foreldrene og lærerne har svært ulike forventninger til samarbeidet. Informantene diskuterte både foreldremangfoldet og lærermangfoldet, og hvordan dette påvirker samarbeidet mellom skole og hjem. Foreldrene i skolen er en mangfoldig gruppe, og ikke alle foreldre kan møtes på samme måte. Lærermangfoldet viser seg i størst grad gjennom lærernes ulike samarbeidspraksis. I tillegg ble maktforholdet mellom skole og hjem drøftet. Her viser foreldrene en stor tillitt til skolen og lærerne, og de opplever å ha liten grad av innvirkning på barnas skolegang. Disse faktorene ble utgangspunktet for andre del av forskningsspørsmålet, der jeg ønsket å undersøke hvordan læreren kan tilrettelegge for et godt samarbeid. Jeg har sett at forventningsavklaring, holdninger og arbeid på organisasjonsnivå er viktige grep skolen og læreren kan ta for å unngå at det oppstår en negativ og utfordrende samarbeidsrelasjon.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11561
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectskole-hjem samarbeiden_US
dc.subjectforeldremangfolden_US
dc.subjectpartnerskapen_US
dc.subjectlærermangfolden_US
dc.subjectforventningeren_US
dc.subjectholdningeren_US
dc.subjectmakten_US
dc.subjectmedbestemmelseen_US
dc.subjectforeldreperspektiven_US
dc.subjectlærerperspektiven_US
dc.titleSamarbeid mellom skole og hjeM. Utfordringer og muligheteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record