Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDrageset, Ove Gunnar
dc.contributor.authorEliassen, Karina Skogvang
dc.date.accessioned2017-09-29T11:54:18Z
dc.date.available2017-09-29T11:54:18Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractDenne masteren i matematikkdidaktikk er en kvalitativ studie om hvordan en dyktig lærer retter fokuset på å finne elevtenkning for videre læring i matematikk. I forskningen studerer jeg hvordan en dyktig lærer legger til rette for læring i matematikkundervisningen gjennom å stille spørsmål, innhente matematiske ideer og resonnementer, og elevaktivisering. Hensikten med prosjektet vil først og fremst bidra til å gjøre meg til en bedre matematikklærer. Jeg har troen på at det å forske på et spesifikt tema over tid, vil gjøre at jeg ser undervisning, og matematiske samtaler på et helt nytt nivå. Likevel håper jeg at lærere og lærerstudenter gjennom å lese denne studien som omhandler en dyktig norsk lærer, vil bli motivert til å innhente elevtenkningen i sin undervisning. Og at de på denne måten kan styrke sin egen matematikkundervisning i interaksjon med elevene. Studien er en generisk kvalitativ forskning hvor jeg har observert en dyktig matematikklærer i 3 uker med hensikt å kunne beskrive i detalj hvordan han fokuserer på elevtenkning for videre læring i matematikk. Forskningen kodes og analyseres deduktiv med bruk av Schoenfeld et al. (2014) rammeverk TRU Math, og videre induktivt hvor kodene kommer direkte fra datamaterialet. Resultatene i studiet viser at måten den dyktige læreren stiller spørsmål, innhenter matematiske ideer og resonnementer, og aktiviserer elevene scorer høyt på TRU Math sitt rammeverk for analyse av en sterk matematikkundervisning. Undervisningen til denne læreren utvikler sterke elever, og elever med flere matematiske kompetanser.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/11584
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDLRU-3903
dc.subjectmatematikkdidaktikken_US
dc.subjecttenkningen_US
dc.subjectelevtenkningen_US
dc.subjectmatematiske samtaleren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleEn undervisning med elevtenkning i fokus. En kvalitativ studie om hvordan en dyktig lærer retter fokuset på å finne elevtenkning for videre læring i matematikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel