Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Elin Anita
dc.contributor.authorKristiansen, Hanne Indira
dc.contributor.authorLarsen, Stian
dc.date.accessioned2017-10-02T08:12:07Z
dc.date.available2017-10-02T08:12:07Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å undersøke hvordan lederne benytter seg av informasjon- og kommunikasjonsteknologi, samt ulike medium for å utøve sin lederrolle når de befinner seg på en annen lokasjon enn sine ansatte på en daglig basis. Et medium er en felles betegnelse for ulike kommunikasjonskanaler som inkluderer ulike IKT-verktøy, samt ansikt-til-ansikt dialog. Studiens problemstilling er formulert som følger: Hvordan brukes IKT (medium) i utøvelsen av lederens rolle – ved ledelse på avstand? I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i oppgave- og relasjonsorientert lederatferd, og betegner dette som lederroller. Ledelse på avstand muliggjøres av IKT, hvordan og hvorfor ledere velger å bruke ulike medium i utøvelse av sine lederroller kan være avhengige av flere faktorer. I denne oppgaven er det ikke til hensikt å si noe om ledernes bruk av IKT er ”riktig” eller ikke. Goodhue og Thompson (1995) argumenterer for at ”effektiviteten av et medium” er opp til lederen å avgjøre, og at lederens valg av medium for å utføre gitt oppgave, betyr at lederen utfører oppgaven på en måte som tilfredsstiller lederens krav til mediet. Det kan antas at lederen har et ønske om at sin utøvelse av roller skal være effektivt, noe som betyr at de ønsker et samspill mellom roller og mediets egenskaper.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11597
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDBED-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleEn moderne måte å lede på? En casestudie om utøvelse av ledelse ved bruk av IKT i Lerøy Aurora ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record