Show simple item record

dc.contributor.advisorThimm, Jens
dc.contributor.authorVara, Helga
dc.date.accessioned2017-12-08T08:41:56Z
dc.date.available2017-12-08T08:41:56Z
dc.date.issued2017-07-26
dc.description.abstractSorg er en normal og naturlig reaksjon på betydelige tap, og en opplevelse de fleste mennesker gjennomgår uten å få varige men. Likevel oppleve rundt 10% av etterlatte at sorgreaksjoner blir langvarige og fører til funksjonsnedsettelser over lang tid. Dette kalles komplisert sorg. I denne oppgaven ser vi på hvordan selvmedfølelse (self-compassion), et begrep fra den tredje bølgen av kognitive terapiformer, henger sammen med sorgreaksjonen hos et utvalg fra den generelle befolkningen. Den aktuelle studien er en kvantitativ undersøkelse gjort på et utvalg personer som er i sorg etter tap (N = 158). Deltakerne besvarte spørreskjemaer som kartlegger symptomer på komplisert sorg (Inventory of Complicated Grief), selv-medfølelse (Self-compassion Scale), depresjon (Brief Symptom Inventory depression scale), og nevrotisisme (NEO-FFI). Dataanalyser inkluderer deskriptiv statistikk, korrelasjoner og en trinnvis regresjonsanalyse. Resultatene viser en statistisk signifikant sammenheng mellom flere av delbegrepene innen selvmedfølelse og totalbelastning av sorgsymptomer. Imidlertid oppnådde ikke selvmedfølelse statistisk signifikant forklaringsverdi utover relevante bakgrunnsvariabler variabler knyttet til tapet, depresjon og nevrotisisme på multivariat analyse. Det kan konkluderes med at sorgsymptomer er knyttet til isolasjonsfølelse og selvkritikk hos et ikke-klinisk utvalg. Videre undersøkelser på sammenhengen mellom selvmedfølelse og sorg kan potensielt rettes inn mot disse assosiasjonene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11815
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-2901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleSorg og Selvmedfølelse. Evnen til egenomsorg etter betydelige tapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record