Show simple item record

dc.contributor.advisorEisemann, Martin
dc.contributor.authorJohansen, Vanja Veronika
dc.date.accessioned2017-12-08T08:48:01Z
dc.date.available2017-12-08T08:48:01Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.description.abstractFormålet med studiet var å undersøke sammenhengen mellom omsorgssvikt, tilknytningsstil og borderline personlighetsforstyrrelse. Det ble tatt utgangspunkt i eksisterende forskningslitteratur, og PRISMA´S retningslinjer for strukturert litteratursøk ble fulgt. På grunn av en mengde tidligere studier på dette feltet ble artikkelsøket avgrenset til å kun omhandle nyere litteratur fra januar 2013 til april 2017. Tre databaser ble benyttet for å identifisere passende artikler for dette studiet, og 17 studier ble valgt ut. Det ble gjennomført en kvalitativ syntetisering og hovedfunnene ble narrativt beskrevet. Litteraturgjennomgangen viste at av underdimensjonene under omsorgssvikt var det særlig de emosjonelle domenene som kunne knyttes til borderline personlighetsforstyrrelse. Resultatet viste imidlertid at de øvrige domenene også korrelerer med denne personlighetsforstyrrelsen, men ikke like tydelig. Det fremkommer også at engstelig/ambivalent tilknytningsstil kan relateres til omsorgssvikt og borderline personlighetsforstyrrelse. Også her var de emosjonelle domenene tydeligere. På grunn av en grad av heterogen operasjonalisering og få studier innenfor enkelte domen var noen av mellom-studie sammenligning vanskelig, og førte til vansker med å trekke en sikker konklusjon. Litteraturgjennomgangen viste et behov for økt fokus og forskning på faktorer som påvirker utviklingen av borderline personlighetsforstyrrelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11816
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDPSY-2901
dc.subjectpsy-2901en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.titleBorderline personlighetsforstyrrelse. En systematisk litteraturgjennomgang av faktorer under omsorgssvikt og tilknytning som kan påvirke utviklingen av borderline personlighetsforstyrrelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record