Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKramvig, Britt
dc.contributor.authorWright, Reni Jasinski
dc.date.accessioned2017-12-12T10:07:39Z
dc.date.available2017-12-12T10:07:39Z
dc.date.issued2017-12-18
dc.description.abstractDenne avhandlingen omhandler problemstillinger knyttet til salg av kultur i en urfolkskontekst. Det etnografiske materialet arbeides frem i bevegelser fra akademiske tekster om samisk turisme, gjennom reisen til – og samarbeidet med Senter for nordlige folk i Kåfjord i Nord-Troms, en fotoutstilling, og involvering i en studietur til New Zealand for samiske reiselivsaktører, en reise som skulle bygge kunnskap nødvendig for fremtidig utvikling av etisk og ansvarlig samisk turisme. I tillegg reflekterer den rundt den rapportering tilbake til prosjektet Samisk Reiseliv om den kunnskapsbyggingen som skjedde på denne studieturen. Det konkrete forskningsarbeidet er informert av et ønske om å få en forståelse av hvilke forhandlinger som foregår blant aktørene, i dem selv og mellom dem, når den «samiske identiteten» er del av produktet som skulle utvikles og raffineres. Avhandlingen argumenterer for en reposisjonering fra å teoretisere samisk turisme gjennom identitetspolitiske perspektiver, som reproduserer en dualisme mellom det tradisjonelle og det moderne, til å se turisme som en verdensskapende praksis, som har utstrekning og effekt på en rekke andre praksiser. Det tas i bruk verktøy fra ANT- orienterte perspektiver som «traveling device» gjennom avhandlingen. Dette innebærer å følge aktører på deres reise inn i problemstillinger, rundt hvordan samisk reiseliv blir til gjennom en rekke forhandlinger, refleksjoner, møter og øyeblikk av friksjoner.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractSami tourism as “world making” practices This dissertation takes as its point of departure questions regarding the commodification of indigenous culture in tourism. In particular, it addresses the complicated ethical considerations having to do with cultural ownership and appropriation. The dissertation takes readers on a journey that includes exploration of academic texts about Sami tourism, a travel to Kåfjord in northern Troms, a study-trip to New Zealand with a group of Sami tourism entrepreneurs, and a photographic exhibition in Tromsø. Growing through experiences and encounters at these various sites, the dissertation discusses what tourism is, and its potential. Theoretically, this dissertation seeks to move tourism research away from reproducing the “traditional-modern” dichotomy and towards an approach that views tourism as a “world-making practice”. Empirically, with inspiration from Maori tourism, it seeks to create space for re-enacting pasts, and for constructing futures differently.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11849
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250en_US
dc.title"Nå er vi blitt så trygg i oss selv at vi kan selge oss til turister" Samisk turisme mellom kommersielle interesser, lokal kunnskap og verdensskapende praksiseren_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel