Show simple item record

dc.contributor.advisorSkallerud, Kåre
dc.contributor.authorAntonsen, Marlin
dc.date.accessioned2018-01-08T15:47:59Z
dc.date.available2018-01-08T15:47:59Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.description.abstractDet snakkes om en rekrutteringskrise i skolesektoren hvor det er mangelvare på kvalifiserte lærere. Regjeringen iverksetter tiltak, de reduserer studielånet til de som velger lærerutdanningen fra høsten 2017. Det er viktig å fokusere på rekruttering, men når 3 av 10 lærere slutter i yrket, er det vel så viktig å vurdere hva som gjør lærere tilfreds til yrket i dag, for å beholde de. Denne studien har til hensikt å besvare oppgavens problemstilling: «Hvordan kan læreres tilfredshet økes med intern markedsføring som verktøy?» Teoretisk rammeverk og tidligere forskning støtter syv hypoteser om at finansielle, sosiale og strukturelle bånd, samt oppfattet kvalitet på undervisningen påvirker læreres jobbtilfredshet positivt. Disse forsøker jeg å teste empirisk med en spørreundersøkelse som måleinstrument. I løpet av ti dager besvarte 270 lærere representert av 75% kvinner og 25% menn undersøkelsen. Basert på kjønn er utvalget tilnærmet likt populasjonen. Utvalget representerer lærere fra 1-13.trinn hvor rundt 40% har mer enn 12 års erfaring. For å vurdere validiteten og reliabiliteten på innhentet data, har jeg gjennomført faktoranalyse og reliabilitetsanalyse. Hypotesene er videre analysert gjennom korrelasjonsanalyse og multippel regresjonsanalyse, med SPSS som verktøy. Funnene bekrefter sammenheng mellom fem av hypotesene som positivt påvirker læreres tilfredshet. Dette er lærer til lærer relasjon, lærer til elev relasjon, lærer til leder relasjon, kontroll over undervisningen og jobbfleksibilitet. Lærer til leder relasjon påvirker mest av de fem. Det eksisterer andre potensielle variabler som påvirker læreres jobbtilfredshet som ikke forklares av den valgte forskningsmodellen. Det er dermed behov for mer forskning for å identifisere disse. Den interne markedsføringsprosessen består av tre faser. Dette studiet er den første fasen, hvor intern markedsrelatert informasjon samles inn. Utvalget sier noe om deres behov. I den andre fasen etableres intern kommunikasjon mellom ledere og underordnede og den tredje er å respondere på ansattes behov og forventede verdi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11930
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDBED-3904
dc.subjectIntern markedsføringen_US
dc.subjectTilfredsheten_US
dc.subjectLæreren_US
dc.subjectLæreryrketen_US
dc.subjectSkolesektorenen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleHvordan kan læreres tilfredshet økes med intern markedsføring som verktøy?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record