Show simple item record

dc.contributor.authorBangstad, Torgeir Rinke
dc.date.accessioned2018-01-09T12:32:41Z
dc.date.available2018-01-09T12:32:41Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractI løpet av de siste fire tiårene har museene blitt gjenstand for en rekke kritiske analyser som tar utgangspunkt i den innflytelsen museene har som kunnskaps- og dannelsesinstitusjoner og den rollen de har spilt historisk for eksempel i ulike nasjonsbyggingsprosesser. I denne artikkelen vil jeg drøfte to metaforer – museet som speil og museet som gravsted – som har øvd stor innflytelse på hvordan museet forstås i museologisk forskning. De to metaforene har også vært flittig brukt i den kritiske museologien, hvor museet har blitt for- stått som et avsondret og isolert representasjonsunivers. Jeg ønsker også å drøfte alternativer til det dominerende fokuset på museet som representasjonsunivers og gjenstanders mening, og henter eksempler fra relasjonell museologi der det følelsesmessige, kroppslige og uforutsette tillegges stor vekt. Jeg vil vise hvordan disse perspektivene involverer forskeren på en ny måte og hvordan den steile motsetningen mellom innside og utside utfordres gjennom et fokus på gjøren, som ikke forutsetter at museologisk innsikt øker i takt med distanse til praksis.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.2464-2525-2017-02-03> https://doi.org/10.18261/issn.2464-2525-2017-02-03 </a>en_US
dc.identifier.citationBangstad T. Verdens speil og tingenes gravsted: Om metaforbruk og «gjøren» i museologien. Norsk museumstidsskrift. 2017;3(2):60-76en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1525900
dc.identifier.doi10.18261/issn.2464-2525-2017-02-03
dc.identifier.issn2464-2525
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11942
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalNorsk museumstidsskrift
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060en_US
dc.titleVerdens speil og tingenes gravsted: Om metaforbruk og «gjøren» i museologienen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record