Now showing items 1-1 of 1

    • Den voksne heltidsstudenten : studier og familieliv 

      Mikkelsen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
      Temaet for masteroppgaven er den voksne heltidsstudentens vilkår for læring. Hensikten med studien er å få innsikt i og kunnskap om heltidsstudentens studiesituasjon, dvs. hvordan heltidsstudenten erfarer og opplever en studietilværelse når en samtidig har familie og barn. Forståelse av den helheten som utgjør heltidsstudentens studiehverdag er altså i fokus. Bronfenbrenners økologiske systemteori ...