Show simple item record

dc.contributor.advisorMidrè, Georges
dc.contributor.authorBrøndbo, Kari
dc.date.accessioned2008-01-07T07:52:12Z
dc.date.available2008-01-07T07:52:12Z
dc.date.issued2007-12-11
dc.description.abstractEldres opplevelse av egen livssituasjon er tema i denne avhandlingen. Livshistorien til 20 eldre, født i Tromsø i 1924, brukes for å belyse spørsmålene. Til sammen består datamaterialet av mer enn 1000 sider tekst. Materialet viser at eldre opplever alderdommen på forskjellig måte. Blant dem som opplever alderdommen som god er det noen som synes at den er gjennomgående god, og noen som synes at den er god på tross av vansker. Blant dem som opplever alderdommen som vanskelig er det noen som synes at den er gjennomgående vanskelig, og noen som synes at den er vanskelig på tross av lyspunkt. Fem dimensjoner er særlig viktige for eldres opplevelse av alderdommen: Relasjoner, aktiviteter, livssyn, helse og materiell standard. Analysen av de fem dimensjonene utgjør avhandlingens tyngdepunkt. På bakgrunn av det empiriske materialet ble det konstruert fem overordnede kategorier. De består igjen av en rekke hoved- og underkategorier. Disse er opprettet for å vise hvordan de analytiske dimensjonene tillegges betydning for opplevelsene av alderdommen. Tilnærmingen til eldres opplevelse av alderdommen er inspirert av fenomenologi. Familiemedlemmer spiller en sentral rolle for opplevelsen av alderdommen. Denne kontakten henger ikke bare sammen med gode opplevelser, men også vanskelige. Blant annet viser avhandlingen at det fins eldre som er svært ensomme på tross av at de har familie. Videre ser det ut til at videreføring av tidligere arbeid i en eller annen form og tidligere fritidsaktiviteter er viktige for hvordan eldre har det. Noen forteller om hektiske dager som er fylt av ulike gjøremål, men andre beretter om dager uten et meningsfylt innhold. Et kristent livssyn er svært viktig for enkelte, men ikke alle. Helse er også viktig for eldres opplevelse av sin situasjon. Særlig legger de vekt på betydningen av å holde seg frisk, opprettholde sitt tidligere funksjonsnivå eller at de eventuelt klarer å kompensere for funksjoner som går tapt. Eldres opplevelse av egen helse varierer naturlig nok fra svært god til dårlig. Sist, men ikke minst, legger de eldre vekt på at materiell standard er viktig. Særlig handler det om å ha en tilstrekkelig god hverdagsøkonomi, en viss økonomisk handlefrihet og at man slipper fremtidige bekymringer hva økonomi angår. Det er verdt å bemerke at enkelte opplever den materielle standarden som svært lav og at dette særlig gjelder kvinner.en
dc.description.sponsorshipSenter for Aldersforskning i Tromsøen
dc.format.extent2078930 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1278
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1091
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectAlderdomen
dc.subjectLivshistorieren
dc.subjectTromsøen
dc.titleForskjellige opplevelser av alderdom : en kvalitativ undersøkelse av eldres opplevelse av alderdommen i lys av relasjoner, aktiviteter, livssyn, helse og materiell standarden
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record