• Under den militære horisont : tilbake til fremtiden i Afghanistan 

      Aarvold, Jan Reidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11)
      Aktuelle handlemåter i krigføring, og aktørenes organisering er influert av sosiokulturelle systemer. Ved eksterne militære trusler, slik som for eksempel i Afghanistan, kan motstandsorganisasjoner oppstå og organiseres basert på tradisjonelle og eksisterende sosiale strukturer. Allianseinngåelser og beslutninger om å gå til krig påvirkes både av strukturelle og individuelle faktorer. Individuelle ...