Show simple item record

dc.contributor.advisorSkålsvik, Hugo
dc.contributor.authorDanielsen, Randi
dc.contributor.authorSchrøen, Siv- Hege A. Helsing
dc.date.accessioned2018-06-22T09:13:35Z
dc.date.available2018-06-22T09:13:35Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractI Stortingsmelding 18 for 2014-2015 (2016) ble det initiert en prosess for å samle ressursene til færre, men sterkere universiteter i flere regioner. Robuste og bærekraftige organisasjoner vil være avgjørende for å lykkes med videreutvikling av tilbud både i universitets og samskipnadssektoren. Samskipnaden skal levere gode studentvelferdstjenestes til studentene, og behovet for et godt omdømme er en av samtidens hovedtrender ifølge Røvik (2007). Denne masteroppgaven har følgende problemstilling: ‘Hvilken betydning har ledelsen i Samskipnaden for organisasjonens omdømme?’ For å kunne besvare problemstillingen stiller vi to beskrivende forskningsspørsmål:  Hva gjør ledelsen for å styrke faktorene som påvirker organisasjonens omdømme?  Hvilke tiltak kan ledelsen iverksette for å styrke organisasjonens omdømme? Oppgavens teoretiske forankring er i hovedsak knyttet til Barnetts definisjon samt modeller fra Brønn & Ihlen, Apeland, Vidaver – Cohen og Fombrun og van Riel. For å begrense omfanget av oppgaven har vi valgt å gjennomføre en kvalitativ case studie. Vi har intervjuet et utvalg av ledere for å få informasjon og innsikt i hvordan organisasjonen har arbeidet med omdømmet. Det fremkommer i våre funn at ledelsen har gjennomført en del tiltak for å styrke faktorer som påvirker omdømmet. Enkelte av tiltakene sammenfaller med litteraturen presentert i oppgaven, mens andre faktorer har ledelsen til gode å jobbe fullt ut. Vi har utviklet en modell som i større grad viser sammenhengen mellom faktorer som påvirker omdømme i en serviceorganisasjon. Vi oppsummerer med at ledelsen ved Samskipnaden har stor betydning for organisasjonens omdømme. Både med tanke på å styrke faktorene som påvirker omdømmet, og iverksette tiltak som kan utvikle organisasjonens omdømme.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12957
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMLEMO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleEn omdømmestudie ved Norges arktiske studentsamskipnad, Campus Tromsøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record