Now showing items 23-23 of 23

    • Ulike ledelsesformer : kilde til konflikt? 

      Grønnbakk, Heidi Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
      Denne oppgaven er skrevet som en del av masterutdanningen i erfaringsbasert ledelse på Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging ved Universitetet i Tromsø. Jeg har valgt å skrive min oppgave om ledelse og sykefravær. Dette er et relevant tema i min jobb som avdelingsleder. Slik jeg ser det er lederskap redskapet for å få til et godt arbeidsmiljø, og det er derfor viktig at lederskap ...