Show simple item record

dc.contributor.advisorBræck Ramstad, Jorun
dc.contributor.authorSollied-Aamodt, Hege Andrea
dc.date.accessioned2018-06-29T13:23:18Z
dc.date.available2018-06-29T13:23:18Z
dc.date.issued2018-05-14
dc.description.abstractAvhandlingen tar sikte på å belyse ulike aspekt ved integrering i et lokalsamfunn. Konteksten er bydga og den mangeårige driften av et asylmottaket, og bakgrunnen er den stadig mer polariserte debatten om flyktninger og integrering. Ved å undersøke faktorer som kan virke fremmende eller hemmende for integrering, ønsker en å sette fokus på betydningen av «det lille ekstra» som fellesnevner for utvikling av samhold og tilhørighet. Gjennom å belyse lokale forhold, tar avhandlingen for seg hvordan det skapes mulighetsrom for integrering, som også kan ha overføringsverdi til det nasjonale. Det har vært et mål at avhandlingen skal bidra til et mer nyansert bilde av integrering i praksis. Datamaterialet er samlet inn hovedsakelig gjennom intervjuer og deltagende observasjon, og analysen baserer seg på narrativ teori.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13071
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOA-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250en_US
dc.subjectDet lille ekstraen_US
dc.subjectIntegreringen_US
dc.subjectSjøveganen_US
dc.title"Det lille ekstra". Om integrering i et nordnorsk lokalsamfunnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record