Recent additions

 • “It’s engraved in the Norwegian people.” Dugnad during the time of corona 

  Yabsley, Annabelle-Jane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  On March 12th, 2020, Norway went into a national lockdown because of the coronavirus pandemic. The measures that were put in place were the most restrictive since the Second World War. When asking Norwegians to comply with these restrictions, the Norwegian government did this by asking them to participate in a ‘dugnad’ against the coronavirus. The word ‘dugnad’ typically refers to a form of voluntary ...
 • Et modernisert jordbruk med tradisjonelle verdier: En todelt studie av store og små jordbruk ved Mjøsa 

  Blekastad, Eir Berit (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  I denne masteroppgaven tar jeg for meg betydningen av de tradisjonelle verdiene i det moderne jordbruket. Problemstillingen min er; hvilken betydning har tradisjonelle verdier i et moderne jordbruk for bøndene, mennesker rundt og staten? Oppgaven tar for seg hvorfor det er viktig å prioritere norske gårdsbruk og videreutvikle gårdsbrukene vi har, og for å tilpasse dem til fremtidig drift på en ...
 • Flyktninger og integrering: forventninger og snublesteiner 

  Abdullahi, Mohamed (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne avhandlingen belyser vanskeligheter i integreringsprosessen for flyktninger som kommer til Norge i en voksen alder. Perspektivet er fra ansatte i innvandrersenter og ikke minst selve flyktningene. Jeg undersøkte faktorer som er sentrale som hemmer integrering for flyktninger. Målet med oppgaven har vært å gi mere nyansert bilde i integreringspolitikken.
 • Out of the Shadows: LGBTQ+ representation in the Television Show Shadowhunters 

  Jenssen, Irene Lihaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-22)
  When the Television Show Shadowhunters was cancelled in its third season, it brought about an upheaval in the fandom. Never has a worldwide campaign of this magnitude been seen before. The show included a lot of characters belonging to the LGBTQ+ community; a line-up such as this was very rare at the time. This thesis looks into the effects LGBTQ+ representation might have, using Shadowhunters as ...
 • Hvorfor frivillig arbeid? En studie av internasjonale frivillige i Brasil 

  Meistad, Iselin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-10-31)
  Mange unge voksne reiser til utviklingsland for å delta på prosjekter som skal hjelpe lokale samfunn og samtidig være en lærerik opplevelse for de som velger å jobbe som internasjonale frivillige. Jeg har tatt reisen til Brasil for å gå nærmere inn på hvorfor unge voksne ønsker å delta i en frivillighetskultur og hvordan det fungerer. Og til slutt sett på hvordan frivillig arbeid og bistandsorganisasjoner ...
 • Hverdagsrasisme i Norge: en analyse av hverdagsrasismens konsekvenser 

  Trana, Marthe Wangen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
  Avhandlingen tar for seg utøvelse og opplevelse av hverdagsrasisme i Norge basert på empiriske data som er samlet inn ved hjelp av ulike former for kvalitativ metode. Hverdagsrasisme blir definert for å ha lav alvorlighetsgrad, ettersom utøvelsesformen er mild og ofte uten negative intensjoner. Det sies at hverdagsrasisme ofte er usynlig for de som ikke rammes av den. Problemstillingen i oppgaven ...
 • Fagre og farlige fjell i flotte fellesskap. En studie av relasjoner og dynamikker blant skikjørere i Troms 

  Skille, Tarjei Tveito (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne studien undersøker hvordan ulike folk i stadig voksende toppturmiljøer i Troms nærmer seg vinterfjellet. Statistikken er tydelig; Troms har de dystreste tallene når det gjelder skredhendelser og -ulykker på nasjonal basis. Når man vet at aktiviteten innebærer risiko må det være noe sterkt som allikevel tiltrekker, når folk viselig enda oppsøker den. Teksten setter søkelys på de sensoriske, de ...
 • Nord-Aralsjøens kystsamfunn i møte med miljøkatastrofe: Lokale tilpasningsstrategier i endrende miljøbetingelser 

  Osokina, Marianna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg lokal tilpasningsprosess i fiskeavhengig samfunnet i Nord-Aralsjøregionen rammet av miljøkatastrofen. For å finne ut hvilke særegne måter å håndtere hverdagen i økologisk sårbare området, inkludert kognitive mekanismer, ble utviklet som en del av en kompleks prosess av sosioøkologisk tilpasning under «patchy Anthropocene», kartlegger jeg og systematiserer ulike ...
 • Når Sted blir Digitalt og Dialog går i Tegn 

  Eliassen, Siri Agnethe (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  Masteroppgaven omhandler det digitale eventet TG:Online, som ble avholdt på streamingplattformen Twitch. Arrangementet oppsto som en erstatning for datapartyet The Gathering, som har blitt avholdt hvert år i Vikingeskipet på Hamar de siste 20 årene, men som ble kansellert 2020-2022 grunnet koronapandemien. Oppgaven ser på hvordan de frivillige brukte sosiale medieplattformer som erstatning for fysisk ...
 • Barn med sosiale medier. Digitaliserte fellesskap i en nordnorsk femteklasse 

  Videt, Lea Louise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-11)
  Med et antropologisk blikk på barns egne perspektiver undersøker denne masteroppgaven hvordan barn i femteklasse i en nordnorsk bygd forholder seg til bruken av mobiltelefon og sosiale medier, og hvordan det påvirker deres sosiale relasjoner. Masteroppgaven skriver seg inn i et krysningsfelt mellom antropologiske studier av sosiale medier og barndomsforskning. Studien bygger på fokusgrupper og ...
 • How ritualistic formality affects the integrity of education at the University of Novi Sad 

  Stefan, Miljkovic (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  This fieldwork looked into historical and cultural traits of the Serbian people and assessed their affect on the integrity of education at the University of Novi Sad, under the scope of the international Bologna Process. The culture is intertwined with specific, ritualized notions of upbringing of formality in its people, as to make the status quo and respect of authority more rigid. The country ...
 • Vibber og forretninger i Silicon Valley 

  Lysnes, Nikolas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Folk i fra hele verden kommer strømmende til Silicon Valley for å bo i trange, stappfulle hus, for en urimelig høy pris. Mange satser stort for å dra dit, men det de finner er ikke nødvendigvis det de søkte, og det de trodde de søkte er ikke nødvendigvis det de ender opp med å verdsette. Avhandlingen skildrer hvordan dynamikken mellom Apolloniske og Dionysiske tendenser utspiller seg på et sted med ...
 • Contradicciones. Historie og generasjoner i brytning på Cuba 

  Grini, Anne Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-06)
 • Etniske stereotyper i Grønland 

  Abelsen, Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-16)
  Denne afhandling undersøger hvilke type etniske stereotyper, der spiller en rolle i folks hverdagsliv i Grønland i dag; hvilke forventninger, der er fra grønlandsk perspektiv, for at tilhøre den grønlandske eller den danske etniske gruppe samt hvilke kulturelle forskelle, der kunne medføre misforståelser, der har afsæt fra en anden måde at tænke på. Det værende, for eksempel, en individualistisk og ...
 • "Du må finne dæ sjøl". En studie av identitet, holdninger og skoletilhørighet blant ungdom i Tromsø 

  Leming, Lina Bjerre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Enkelte identitetsteorier i nyere tid har vektlagt en forståelse av enkeltindividet som fritt til å velge identitet ubegrenset (Giddens, 1991), mens andre hevder at bakgrunn og tidlig sosialisering implisitt vil legge føringer for valg og framtid (Bourdieu, 1995). Formålet med denne avhandlingen er å undersøke hvordan en gruppe ungdommer utvikler identitet igjennom valg av, og tilhørighet til skole. ...
 • The fight to breathe - an analysis of the anti-smog-organization Polski Alarm Smogowy in Poland 

  Lillevik, Trine Hesstvedt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  The objective of this thesis is to show how the organization Polski Alarm Smogowy (Polish Smog Alert) has organized themselves and their ways of fighting against high levels of air pollution in Poland. By basing their actions on scientific evidence of detrimental somatic effects of low-stack emissions of coal in private households, the organization has revealed widespread and harmful cultural practices ...
 • Formidling av sjøsamisk kultur og identitet i et lokalsamfunnsmuseum i Finnmark 

  Jenssen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i den sjøsamiske bygda Kokelv som ligger i Kvalsund Kommune, Vest Finnmark. Kokelv har som mange andre steder i Finnmark opplevd store endringer i samfunnet i tiårene etter andre verdenskrig. Dette gjelder både etniske, kulturelle og næringsmessige endringer. De tradisjonelle primærnæringene jourdbruk og fiske har blitt kraftig redusert, mens nye arbeidsplasser innen ...
 • We are waiting for Behar. A study of kinship and reciprocity as mechanisms for cooperation in Albania 

  Dogani, Bulent (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-10)
  This thesis demonstrates how regional differences, have contributed to the development of two cooperating strategies for the purpose of increasing economic resources. By utilizing mechanism such as kinship and reciprocity, the local have developed different networks throughout the town in order to take advantage of summer tourism.
 • "Det lille ekstra". Om integrering i et nordnorsk lokalsamfunn 

  Sollied-Aamodt, Hege Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Avhandlingen tar sikte på å belyse ulike aspekt ved integrering i et lokalsamfunn. Konteksten er bydga og den mangeårige driften av et asylmottaket, og bakgrunnen er den stadig mer polariserte debatten om flyktninger og integrering. Ved å undersøke faktorer som kan virke fremmende eller hemmende for integrering, ønsker en å sette fokus på betydningen av «det lille ekstra» som fellesnevner for utvikling ...
 • To the Heart of the Wood. Strategies of survival among art vendors in Malawi. 

  Kirkesæther, Henrik M (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  The thesis is based on a three-month fieldwork done with art vendors in Malawi. The goal of the thesis has been to document the strategies art vendors employ to make a living in the context of tourism. The attention has also been on the production and sale of what is known as tourist-art, and topics of taste, aesthetics and authenticity in the production of tourist-art, mainly focusing on woodcarvings. ...

View more