Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnå, Hilde
dc.contributor.authorGrimnes, Gunvor
dc.date.accessioned2008-01-23T10:28:19Z
dc.date.available2008-01-23T10:28:19Z
dc.date.issued2007-11-20
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg ordningen med ungdomsråd i to utvalgte kommuner, og ser på hva slags betydning ungdomsråd har for ønsket om økt deltakelse og innflytelse for ungdom i lokaldemokratiet. Bakgrunnen for valg av tema er lav valgdeltakelse blant førstegangsvelgere og unge voksne, ungdom som en viktig brukergruppe for kommunen og flere statlige initiativ som retter seg mot økt deltakelse fra ungdom. Ungdomsrådene i Lyngen kommune i Troms og Åfjord kommune i Sør Trøndelag vil brukes som eksempler. Empirien baserer seg på intervju med medlemmer i de to ungdomsrådene, samt representanter fra de to kommunene. I lys av demokratiteori vil man se at ordningen med ungdomsråd har mange trekk fra både deltakerdemokrati og deliberativt demokrati. Ungdomsråd som medvirkningsorgan for ungdom har få trekk fra den konkurransedemokratiske teoriretningen. Avslutningsvis vil vi se at det ligger gode intensjoner bak ordningen med ungdomsråd, men at deres innflytelse best beskrives som begrenset. Ungdomsråd fører imidlertid til økt deltakelse for en gruppe ungdommer. Likevel er ordningen med ungdomsråd et initiativ som har gode forutsetninger for å bli et effektivt medvirkningsorgan for ungdom. Dette krever imidlertid mye fra både ungdommene selv og fra kommunene.en
dc.format.extent2066 bytes
dc.format.extent394819 bytes
dc.format.mimetypetext/plain
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1313
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1099
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectdeltakelseen
dc.subjectmedvirkningen
dc.subjectlokaldemokratien
dc.subjectungdomen
dc.subjectungdomsråden
dc.subjectinnflytelseen
dc.titleUngdomsråd - et godt tiltak for deltakelse og innflytelse i lokaldemokratiet? : en studie av kommunalt initierte ungdomsråd i to kommuneren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record