Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksen, Sissel H.
dc.contributor.authorGaare, Line
dc.date.accessioned2008-01-29T17:52:11Z
dc.date.available2008-01-29T17:52:11Z
dc.date.issued2007-11-20
dc.description.abstractTema for masterprosjektet er ventetiden til adopsjonsforeldre. For å kunne adoptere et barn skal en godkjennes av offentlige myndigheter i eget land og i barnets opprinnelsesland. For å få godkjenningen må adopsjonssøkere i mange møter med ulike instanser. Fokus i denne oppgaven er å få innsikt i hvordan adopsjonssøkere opplever møtene med kommune, stat og adopsjonsorganisasjon. Jeg har intervjuet adopsjonssøkere som er godkjent av norske myndigheter og som venter på tildeling av barn. I analysen av møtene kom jeg frem til to hovedkategorier av møter. Det første kaller jeg det gode møtet og har to underkategorier; det trygge møtet og det medmenneskelige møtet. Den andre hovedkategorien av møter kaller jeg det dårlige møtet, med underkategoriene; det vanskelige møtet og det negative møtet. Første delen av analysen benytter jeg meg av Bourdieus feltbegrep der jeg ser hvordan adopsjon kan sees som et felt. Jeg ser også på hvordan agentene i feltet kan enes om en sannhet, og på denne måten arbeide mot en felles overordnet forestilling i adopsjonsfeltet. I andre delen av analysen ser jeg på hvilke erfaringer adopsjonssøkerne har fra møtene i adopsjonsprosessen og hvordan møtene bidrar til søkernes oppfattelse av hele adopsjonsprosessen. Undersøkelsen har et visst preg av anvendt forskning.en
dc.format.extent2062 bytes
dc.format.extent516728 bytes
dc.format.mimetypetext/plain
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1339
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1121
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOS-3900nor
dc.subjectadopsjonen
dc.subjectadopsjonsprosessen
dc.subjectventetiden
dc.subjectmøteren
dc.subjectsosiologien
dc.subjectmasteroppgaveen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.titleBetydningsfulle møter : adopsjonssøkeres erfaringer i ventetidenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record