Show simple item record

dc.contributor.advisorNilssen, Trude Nergård
dc.contributor.authorUnhjem, Astrid
dc.date.accessioned2008-03-05T11:08:58Z
dc.date.available2008-03-05T11:08:58Z
dc.date.issued2008-01-18
dc.description.abstractTema for oppgaven er tiltak for elever med lese og skrivevansker. Oppgaven tar utgangspunkt i et prosjekt ved PPT i Tromsø høsten 2006,der Ny start ble prøvd ut som metode i undervisningen av disse elevene. Effekten av Ny start ble undersøkt gjennom et kvasi-eksperimentelt pretest-posttest design. Resultatene fra undersøkelsen viste at elevene hadde god utvikling i lese- og skriveferdigheter i den perioden tiltaket pågikk. Det er imidlertid usikkert i hvor stor grad denne utviklingen var en effekt av Ny start. En gjennomgang av empiri på feltet tilsier at metoder som bygger på tilsvarende prinsipper som Ny start har god effekt. Med utgangspunkt i teori om lesing og lesevansker er det også belegg for å anta at Ny Start er en metode som kan gi god læringseffekt for denne elevgruppen. Dette støtter antagelsene om at Ny Start som kan gi god effekt i undervisningen av elever med lese- og skrivevansker.en
dc.format.extent2065 bytes
dc.format.extent581988 bytes
dc.format.mimetypetext/plain
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1359
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1139
dc.language.isonob
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectlese- og skrivevanskeren
dc.titleNy lesestart : ny start som metode for å undervise elever med lese- og skrivevanskeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record