Show simple item record

dc.contributor.advisorPedersen, Ida Friestad
dc.contributor.advisorHole, Arne
dc.contributor.authorRyvold, Tonje Elisabeth Solheim
dc.date.accessioned2018-09-14T09:08:53Z
dc.date.available2018-09-14T09:08:53Z
dc.date.issued2018-05-15
dc.description.abstractDette er en matematikkdidaktisk masteravhandling som sammenligner oppgaver fra fire norske lærebøker og TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 på 8. og 9.trinn. Oppgaven begrenser seg til å inkludere algebra og statistikk som emneområder, da norske elever presterer dårlig i algebra og godt i statistikk i TIMSS. På bakgrunn av dette ønsket jeg å undersøke problemstillingene: Hvilken matematisk resonnering og hvilke kognitive nivå eksisterer i de utvalgte matematikklærebøkenes oppgaver for 8. og 9. trinn innenfor emneområdene algebra og statistikk? Hvilke likheter og ulikheter eksisterer mellom matematikkoppgavene om algebra og statistikk i de utvalgte lærebøkene og i TIMSS 2015? For å svare på disse spørsmålene, valgte jeg å bruke et rammeverk utviklet av Charalambous, Delaney, Hsu og Mesa (2010) som utgangspunkt. Videre foretok jeg noen endringer av dette slik at det inkluderte de kognitive nivå elevene blir vurdert etter i TIMSS 2015, samt Lithners (2007) teori om matematisk resonnering. Studien baserer seg på en mixed methods-tilnærming da analysen av matematikkoppgaver gjøres både kvantitativt og kvalitativt. Avhandlingen vil også være en dokumentanalyse og en komparativ studie. En gjennomgående trend for datamaterialet, var at andelen av oppgavene kategorisert som det kognitive nivået å resonnere og kreativ resonnering var langt lavere enn andelen av oppgaver med lavere kognitive utfordringer. Jeg valgte å se dette i forhold til Skemps (1976) begreper om instrumentell og relasjonell forståelse, og konkluderte med at den lave andelen av oppgaver med kreativ resonnering kan gå på bekostning av mulighetene elevene har til å utvikle en relasjonell forståelse i matematikkfaget. Den lave andelen av de mest utfordrende kategoriene i lærebøkene skiller seg fra TIMSS-undersøkelsens fordeling. I TIMSS eksisterer det en høyere prosentandel av de kognitivt utfordrende oppgavene enn i lærebøkene. Dette kan føre til at resultatene blir lavere i undersøkelsen, da elevene ikke forberedes på de kognitive utfordringer som undersøkelsen inneholder.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13792
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDLRU-3903
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410::Analysis: 411en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Analyse: 411en_US
dc.titleSammenligning av norske lærebøker i matematikk og matematikkoppgaver i TIMSS. En komparativ studie av matematikkoppgaver i to norske læreverk og matematikkoppgaver i TIMSS 2015en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record