Show simple item record

dc.contributor.advisorBuli-Holmberg, Jorun
dc.contributor.authorMarienko, Mikhail Mikhailovitsj
dc.date.accessioned2018-09-19T13:25:36Z
dc.date.available2018-09-19T13:25:36Z
dc.date.issued2018-05-15
dc.description.abstractFormål Formål med studiet har vært å få innsikt i assistentenes funksjoner og oppgaver i spesialundervisning i skolen. Problemstilling og forskningsspørsmål handler om: Hvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen? Forskningsspørsmålene handler om hvilke oppgaver har assistenter og hvilke oppgaver får dem, og hvordan assistentenes involveres i samarbeid i spesialundervisning og arbeid med IOP og hvilke veiledning assistenter får. Teori Oppgavenes teoretiske bakgrunn er basert på forskning på dette feltet i Norge sammenlignet med England, samtidig som de utdanningspolitiske retningslinjer danner bakteppe for assistentens funksjon i spesialundervisningen og i skolen. Først og fremst i forhold til oppgaver som skolelederne ser for seg at assistentene skal gjøre og praksisen i skolehverdagen. Metode Semistrukturert intervju ble brukt som metode for å kunne belyse informantenes meninger rundt oppgavens problemstilling. Undersøkelsen ble gjennomført på to skoler der fire assistenter og to skoleledere ble intervjuet. Resultater Funnene i undersøkelsen viser forskjeller mellom assistentenes oppgaver de forventes å ha og de arbeidsoppgaver som ble utførte i praksis. Det var flytende grenser mellom det å være praktisk tilrettelegger og undervise, og det var ulikt i hvilken grad de deltok i samarbeid rundt spesialundervisning og IOP arbeid. Resultatene viser også at både samarbeid og veiledningen til assistenter var avhengig av deres eget initiativ og personlige egenskaper.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13840
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901F
dc.subjectoppgaver og funksjoner til assistenten i spesialundervisningenen_US
dc.subjectsamarbeid og veiledning av assistenter i spesialunderviningenen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleHvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record