Show simple item record

dc.contributor.advisorTerje, Vassdal
dc.contributor.authorHætta, Kai-Rune
dc.date.accessioned2018-10-09T14:02:38Z
dc.date.available2018-10-09T14:02:38Z
dc.date.issued2018-05-31
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven var å finne ut om reindriftsnæringen i Norge har en samfunnsmessig verdi, i et økonomisk konsept. I tillegg er det undersøkt om det er noen regioner innad i næringen som gjør det bedre enn andre, og hva dette kan skyldes. Med dette som utgangspunkt ble følgende problemstilling utarbeidet: ”Hva er den samfunnsmessige verdien av reindriftsnæringen i Norge?” Metodene som er brukt til å beregne verdien er ikke helt lik de metodene som brukes til verdivurdering av foretak, siden formålet er å komme fram til en samfunnsmessig verdi. Hovedmetoden i denne masteroppgaven går ut på å beregne formuesverdien til en naturressurs gjennom ressursrenten den produserer. Ressursrenten ble beregnet med to ulike utgangspunkter, med og uten medberegnet lønnskompensasjon. Til å supplere denne metoden er det brukt ”residual income” metoden. Hovedfunnet er at reindriftsnæringen i Norge har en negativ samfunnsmessig verdi. Ingen av regionene hadde positiv ressursrente med lønnskompensasjon medberegnet. Mens det var to regioner som hadde positiv ressursrente når lønnskompensasjonen ikke var medberegnet. Med det utgangspunktet ble det også sett på en tenkt optimal tilpasning for å se om hele næringen kunne generere positiv ressursrente. Funnet i dette tilfellet var at reindriftsnæringen hadde en positiv samfunnsmessig verdi, når lønnskompensasjonen ikke var medberegnet. Til slutt ble det undersøkt hvilke utfordringer næringen har, og hva det kan gjøre for å øke lønnsomheten. Selv om den samfunnsmessige verdien blir negativ i denne sammenhengen, har reindriftsnæringen stor kulturell betydning for samene. Alle beregninger er gjort med Excel, og med offentlig tilgjengelig informasjon Nøkkelord: Verdsetting, ressursrente, reindriftsnæringen, formuesverdi, kjøttproduksjon, samfunnsmessig verdien_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13919
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleVerdien av reindriftsnæringen i Norge. Har næringen en samfunnsmessig verdi?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record