Show simple item record

dc.contributor.advisorBraathen Thyholdt, Sverre
dc.contributor.advisorDegerstrøm Stenvold, Tine
dc.contributor.authorKorneliussen, Ingvill
dc.contributor.authorEliassen, Nikolai
dc.date.accessioned2018-10-10T09:13:37Z
dc.date.available2018-10-10T09:13:37Z
dc.date.issued2018-05-31
dc.description.abstractStudien undersøker hvordan outsourcing av regnskapsfunksjoner påvirker økonomistyringen hos små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge. For å undersøke dette har vi samlet inn data gjennom en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot nordnorske bedrifter som har mellom 1 til 250 ansatte. Dataen blir undersøkt med en kvantitativ tilnærming, hvor både deskriptiv statistikk og regresjonsanalyser blir benyttet. For å belyse hvordan outsourcing av regnskapsfunksjoner påvirker økonomistyringen var det først og fremst nødvendig å undersøke hva slags motivasjoner som ligger bak beslutningen om outsourcing. I motsetning til funn fra tidligere studier fra Solli-Sæther (2010) og Smith, Morris & Ezzamel (2005) på outsourcing som strategi, viser våre resultater at kostnadsbesparelser ikke er den viktigste motivasjonen til at bedrifter velger å outsource regnskapsfunksjoner. Sentrale funn fra studien viser at de viktigste motivasjoner for å kjøpe regnskapstjenester er at en ønsker å fokusere på egen kjernevirksomhet. Av eksterne motivasjoner ønsker bedriftene å etterkomme lover og regler, og søker dermed spisskompetanse ute i markedet. Det er likevel få som har til formål at regnskapsleverandøren med sin spisskompetanse skal bidra til økonomistyringen. Studien viser, som tradisjonell økonomistyringslitteratur, at god økonomistyring krever interesse og refleksjon fra ledelsen. Regnskapsfører kan legge til rette for god økonomistyring, men det avhenger til slutt av ledelsen i selskapene. Nøkkelord: Økonomistyring, outsourcing, regnskapen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13922
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleOutsourcing - borte bra men hjemme best? En studie om effektene outsourcing av regnskapsfunksjoner har på økonomistyringen for små og mellomstore bedrifteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record