Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorNordaas, Marius Pedersen
dc.date.accessioned2018-10-10T09:28:57Z
dc.date.available2018-10-10T09:28:57Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å beregne verdien på Norwegian Air Shuttle ASAs (Heretter kalt Norwegian eller NAS) egenkapital og på bakgrunn av dette gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Samtidig er målet å undersøke om Norwegians lave bokførte egenkapital kan medføre at selskapet er kortsiktig finansiert. Problemstillingen for oppgaven er dermed: «Hva er verdien til Norwegian Air Shuttle ASA per 31.03.2018? Ved bruk av APV-metoden» For å svare på problemstillingen blir følgende underspørsmål analysert: «Vil den lave bokførte egenkapitalen til Norwegian gjøre at selskapet er kortsiktig finansiert?» Oppgaven starter med en introduksjon av flybransjen før Norwegian og selskapene i min komparative bransje presenteres. Deretter presenteres relevant teori med fokus på APV-metoden, samt en litteraturgjennomgang av tidligere masteroppgaver innenfor temaet verdsetting av flyselskaper. Neste del av oppgaven er en regnskapsanalyse. I Regnskapsanalysen undersøkes de historiske regnskapstallene, og deretter omgrupperes disse for å kunne utføre en investororientert analyse. I tillegg utføres det en analyse av risiko som oppsummeres med å gi Norwegian en kredittrisikorating på B. Denne risikoratingen tas høyde for i påfølgende kapittel der selskapets avkastningskrav beregnes. Regnskapsanalysen danner deretter grunnlaget for Norwegians fremtidige resultatregnskap og fremtidig balanseoppstilling. I den påfølgende delen utføres det en verdsettelse av selskapet ved hjelp av APV-metoden. Verdsettelsen kom frem til et verdiestimat på Norwegian-aksjen på NOK 247. Det er ca. 48% høyere enn aksjekursen per 31.03.2018 på NOK 168. Resultatet kvalitetssikres gjennom relativ verdsettelse ved WACC-metoden og multiplene Price/sales og Price/book. Dette etterfølges av en sensitivitetsanalyse, der jeg undersøker hvordan endringer i NOPLAT, avkastningskravet og skattesatsen påvirker den estimerte aksjeverdien. På bakgrunn av verdsettelsen konkluderer oppgaven med en kjøpsanbefaling av Norwegian-aksjen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13929
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleVerdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record